Σπουδάζω στη Γαλλία

Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και φέτος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Campus France (τον εθνικό φορέα για την προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τους διεθνείς φοιτητές), διοργάνωσε την έκθεση «Σπουδάζω στη Γαλλία».

Χρυσός μισθός για όσους έχουν ACCA

Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants UK) αποτελεί έναν πρώτης κλάσης επαγγελματικό τίτλο, του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστών-ελεγκτών στον κόσμο.

Αποτελεσματικό στέλεχος είναι το εκπαιδευμένο στέλεχος

Το μέλλον μιας εταιρείας περνάει από την εκπαίδευση. Αυτό είναι το μήνυμα που απορρέει από τις λίστες ταξινόμησης των Financial Times.

Οι μελλοντικές τάσεις στην αγορά εργασίας

Σε μια ρεαλιστική διδαδικασία επιλογής επαγγέλματος, θα πρέπει κάποιος να διερευνήσει την αγορά εργασίας (τις δεξιότητες που θα απαιτεί και τις επιλογές που θα προσφέρει), για όταν θα αναζητήσει εργασία.

Οι νέοι επιχειρούν

Τριάντα επιχειρηματικά σχέδια, εβδομήντα πέντε ομάδες φοιτητών και αποφοίτων, είκοσι τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λίστες ταξινόμησης πανεπιστημίων: Παιχνίδι εντυπώσεων ή ζήτημα ουσίας;

Μια λίστα ταξινόμησης πανεπιστημίων είναι σαν καθρέφτης· αντανακλά την πραγματικότητα προς την οποία είναι στραμμένη. Η οπτική της αυτή δηλώνεται από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί.

Σελίδες