Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κάθε πανεπιστήμιο διακρίνεται για ορισμένους κλάδους σπουδών που προσφέρει. Συνεπώς, σωστή επιλογή πανεπιστημίου γίνεται όταν κανείς αποφασίσει βάσει της ειδικότητας που θέλει να σπουδάσει και όχι ανάλογα με τη φήμη του εκάστοτε ιδρύματος.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τις λίστες κατάταξης χιλιάδων πανεπιστημίων από επτά έγκυρους οργανισμούς αξιολόγησης:
 

  • ARWU(Academic Ranking of World Universities)

ToAcademicRankingofWorldUniversities χρησιμοποιεί έξι δείκτες για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, όπως ο αριθμός των αποφοίτων και του διδακτικού προσωπικού που έχουν κερδίσει Νομπέλ ή FieldMedal, ο αριθμός των ερευνητών που έχουν επιλεγεί από το ThomsonScientific, ο αριθμός των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά σχετικά με τη Φύση και την Επιστήμη, ο αριθμός των άρθρων που έχουν καταχωρισθεί στο ScienceCitationIndex – ExpandedandSocialSciencesCitationIndex, και η ατομική επίδοση σε σχέση με το μέγεθος του ιδρύματος. Το ARWU αξιολογεί κάθε χρόνο περισσότερα από 1.000 πανεπιστήμια.

  • QS (Quacquarelli Symonds)

Το QS (QuacquarelliSymonds) για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων χρησιμοποιεί τέσσερις βασικούς πυλώνες: την έρευνα, τη διδασκαλία, τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας και τη διεθνοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται έξι δείκτες: ακαδημαϊκή φήμη, φήμη εργοδότη, ποσοστό διδακτικού προσωπικού/φοιτητών, παραπομπές ανά τομέα, διεθνής χαρακτήρας τομέα, διεθνείς φοιτητές.

Η αξιολόγηση των Times χρησιμοποιεί 13 δείκτες απόδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε πέντε τομείς:

  •   Διδασκαλία – μαθησιακό περιβάλλον
  •   Έρευνα – όγκος, έσοδα και φήμη
  •   Παραπομπές – επίδραση στην έρευνα
  •   Έσοδα βιομηχανίας – καινοτομία
  •   Διεθνής εικόνα – προσωπικό, φοιτητές και έρευνα

Η αξιολόγηση βασίζεται σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητους τρόπους μέτρησης στο διαδίκτυο από τρεις διαφορετικές μηχανές αναζήτησης: GooglePageRank, AlexaTrafficRank και MajesticSeoReferringDomains.

Οι μετρήσεις συγκεντρώνονται την ίδια μέρα, για να ελαχιστοποιούνται οι μεταβολές λόγω χρόνου και να μεγιστοποιείται η συγκρισιμότητα.

 

Ερευνά την παρουσία στο διαδίκτυο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες: το μέγεθος (ο αριθμός των σελίδων), η ορατότητα (ο αριθμός των εξωτερικών συνδέσμων/links), η χρήση κειμένων/φακέλων που έχουν δημιουργηθεί με συγκεκριμένα προγράμματα [Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps & .eps), Microsoft Word (.doc & .docx) and Microsoft Powerpoint (.ppt & .pptx)] και η επιστημονικότητα (επιστημονικές δημοσιεύσεις).

  • SIR (Scimago Institutions Rankings)

Το Scimago Institutions Rankings αξιολογεί την ερευνητική δραστηριότητα διαφόρων φορέων, της ανώτατης εκπαίδευσης, κυβερνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων κτλ.

  • CHE (Center for Higher Education Development)

To Center for Higher Education Development χρησιμοποιεί έξι κριτήρια: δημοσιεύσεις, παραπομπές, εξέχοντες ερευνητές (κάτοχοι Νομπέλ, Field Medal, μόνο για φυσικές επιστήμες), προγράμματα Marie Curie (μόνο για φυσικές επιστήμες), προσφορά μαθημάτων επιπέδου master του Erasmus Mundus, κινητικότητα διδακτικού προσωπικού, κινητικότητα φοιτητών, υποτροφίες ERC (μόνο για φυσικές επιστήμες), σημαντικά βιβλία (μόνο ψυχολογίας, οικονομικών και πολιτικής επιστήμης).

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για τα League Tables προέρχονται από δημόσιες πηγές πληροφόρησης και αφορούν βρετανικά ιδρύματα. Το Higher Education Statistics Agency (HESA) παρέχει δεδομένα για κριτήρια εισαγωγής, ποσοστά φοιτητών/προσωπικού, δαπάνες για ακαδημαϊκές υπηρεσίες, δαπάνες για εγκαταστάσεις, επίπεδο πτυχίων, προοπτικές αποφοίτων, ολοκλήρωση σπουδών και διεθνείς φοιτητές. Το HESA είναι ο επίσημος φορέας για τη συγκέντρωση, ανάλυση και διάχυση ποιοτικής πληροφόρησης σχετικά με τα πανεπιστήμια.

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop