Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη πως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ενός προγράμματος ΜΒΑ είναι το αν διαθέτει σχετική πιστοποίηση, η οποία παρέχεται από τον αρμόδιο φορέα της χώρας, όπου έχει την έδρα του το κάθε πανεπιστημίο.

Αν και δεν υπάρχει κάποιος παγκόσμιος οργανισμός που να παρέχει τέτοιου είδους πιστοποιήσεις για όλα τα προγράμματα, υπάρχουν εντούτοις οργανισμοί και ιδρύματα που κάθε χρόνο αξιολογούν σε διεθνές επίπεδο τα πανεπιστήμια και τα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών, οι πιο γνωστοί είναι οι ακόλουθοι:

  • Στην Αμερική, ο AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business, που παλαιότερα ήταν γνωστός ως The International Association for Management Education) http://www.aacsb.edu
  • Στη Μεγάλη Βρετανία, το ΑΜΒΑ (The Association of ΜΒΑs)  http://www.mbaworld.com
  • Στην Ευρώπη, ο EQUIS (The European Foundation for Management Development) http://www.efmd.be

Στόχος των οργανισμών πιστοποίησης ΜΒΑ είναι να εγγυηθούν την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, καθώς το ΜΒΑ είναι μια πολύ σημαντική επένδυση που καλείται κανείς να κάνει. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως αρκετά πανεπιστήμια και ιδρύματα δεν έχουν καμία πιστοποίηση ή αναγνώριση. Ένας από τους λόγους που ενδεχομένως συμβαίνει αυτό είναι ότι ο νόμος σε ορισμένες χώρες δεν τους απαγορεύει να οργανώνουν ΜΒΑ προγράμματα.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop