Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Είσαι μαθητής; Ανακάλυψε τις δυνατότητές σου

Ανακάλυψε

τις δυνατότητές σου

Μπορούν οι γνώσεις να συνδυαστούν με τα ενδιαφέροντά σου και να σε οδηγήσουν στο επάγγελμα που ονειρεύεσαι;
Η Edujob προσφέρει τις υπηρεσίες e-mentoring που θα σε βοηθήσουν να το ανακαλύψεις.

Είστε στο σημείο για να ολοκληρώσετε το στόχο σας

Οι Επιλογές σου

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
για την Οργάνωση του Μηχανογραφικού

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
για Σπουδές σε Ελλάδα και Αγγλία

Υποτροφίες

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Η υπηρεσία σας βοηθά να οργανώσετε το μηχανογραφικό σας δελτίο και να επιλέξετε με σειρά προτεραιότητας τις πιο κατάλληλες για εσάς προπτυχιακές σπουδές.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίσετε τις σχολές και κατ’ επέκταση τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα σας.
 • Μάθετε ποιοι επαγγελματικοί τομείς θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια
 • Επιλέξετε με βάση όλα τα παραπάνω τις σωστές προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

H Υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας e-mentoring της EduJob.


1o Στάδιο:
Υποβολή αίτησης – εγγραφή στην υπηρεσία – λήψη κωδικών πρόσβασης στο e-mail σας.

2o Στάδιο:
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων – Διευκρίνιση αποριών σας.

3o Στάδιο:
Αποστολή Προσωπικής Αναφοράς για την Οργάνωση του μηχανογραφικού που περιλαμβάνει:

 • Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.
 • Επαγγέλματα και οι αναλυτικές περιγραφές που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ και ταυτόχρονα έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές (σχολές φοίτησης, βάσεις εισαγωγής, κωδικοί μηχανογραφικού).

Για τη σύνταξη της Προσωπικής σας Αναφοράς για την οργάνωση του μηχανογραφικού, θα συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Θεωρητική Θεμελίωση Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων σας και τη μέτρηση των δεξιοτήτων σας, ώστε να προκύψουν οι επαγγελματικές κατηγορίες και τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις σας και τις ικανότητές σας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία καθοδήγησης έχουν βασιστεί σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία[1] και έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης δεξιοτήτων.

[1] Kerr Inkson (2007), Understanting Careers. The Metaphors of Working Lives. SAGE Publications Frank Pajares and Tim Urdan (2006), Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. INFORMATION AGE PUBLISHING Patricia Andersen and Michael Vandehey (2012). Career Counseling and Development in a Global Economy. BROOKS/COLE CENGAGE Learning

Η υπηρεσία σας βοηθά να επιλέξετε τις πιο κατάλληλες για εσάς προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και την Αγγλία.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα είστε σε θέση να:

 • Έχετε μια πλήρη εικόνα της επαγγελματικής σας προσωπικότητάς, των κλίσεων σας καθώς και των ενδιαφερόντων σας.
 • Γνωρίσετε τις σπουδές και τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό σας προφίλ
 • Μάθετε ποιοι επαγγελματικοί τομείς θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια
 • Επιλέξετε με βάση όλα τα παραπάνω τις σωστές προπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Αγγλία

H Υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας e-mentoring της EduJob.


1o Στάδιο:
Υποβολή αίτησης – εγγραφή στην υπηρεσία – λήψη κωδικών πρόσβασης στο e-mail σας.

2o Στάδιο:
Συμπλήρωση 10 διαφορετικών Ερωτηματολογίων και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διευκρίνιση αποριών σας.

3o Στάδιο:

  Αποστολή Προσωπικής Αναφοράς Επαγγελματικού Προσανατολισμού που περιλαμβάνει:
 • Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα Ερωτηματολόγια και τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Επαγγέλματα και οι αναλυτικές περιγραφές που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ και ταυτόχρονα έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές (σχολές φοίτησης και Οργανισμοί στην Ελλάδα και την Αγγλία).

Για την σύνταξη της Προσωπικής σας Αναφοράς Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα συμπληρώσετε τα ακόλουθα ερωτηματολόγια και τεστ:

 • Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού επιρροών στην επαγγελματική σας επιλογή
 • Ερωτηματολόγιο Τρόπου Λήψης Απόφασης στην επαγγελματική σας επιλογή.
 • Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού του Ρόλου των Αξιών και Κινήτρων στην επαγγελματική σας επιλογή
 • Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης
 • Ερωτηματολόγιο Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Τεστ Αριθμητικής Σκέψης και Ικανότητας
 • Τεστ Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης
 • Τεστ Χωρικής και Μηχανολογικής Σκέψης
 • Τεστ Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Θεωρητική Θεμελίωση Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων σας και τη μέτρηση των δεξιοτήτων σας, ώστε να προκύψουν οι επαγγελματικές κατηγορίες και τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις σας και τις ικανότητές σας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία καθοδήγησης έχουν βασιστεί σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία[1] και έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης δεξιοτήτων.

[1] Kerr Inkson (2007), Understanting Careers. The Metaphors of Working Lives. SAGE Publications Frank Pajares and Tim Urdan (2006), Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. INFORMATION AGE PUBLISHING Patricia Andersen and Michael Vandehey (2012). Career Counseling and Development in a Global Economy. BROOKS/COLE CENGAGE Learning

Η υπηρεσία σας βοηθά να εντοπίσετε όλες τις πιθανές υποτροφίες ή άλλα οικονομικά βοηθήματα.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε όλες τις υποτροφίες και άλλα οικονομικά βοηθήματα που παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ανταποκρίνονται στα προσωπικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά σας.
 • Ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, διαθέσιμες ημερομηνίες ή τρόπους επικοινωνίας με τους διάφορους φορείς.
 • Προετοιμάσετε, με βάση όλα τα παραπάνω, τον φάκελό σας έγκαιρα και σωστά.

H Υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας e-mentoring της EduJob.


1o Στάδιο:
Υποβολή αίτησης – εγγραφή στην υπηρεσία – λήψη κωδικών πρόσβασης στο e-mail σας.

2o Στάδιο:
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Προφίλ σας– Διευκρίνιση αποριών σας.

3o Στάδιο:
Αποστολή Προσωπικής Έκθεσης που περιλαμβάνει:

 • Αποτελέσματα για τις καταλληλότερες υποτροφίες ή τα οικονομικά βοηθήματα.
 • Θετικά και αρνητικά στοιχεία κάθε περίπτωσης, με βάση το Προφίλ σας.
 • Προϋποθέσεις για τη λήψη κάθε υποτροφίας ή οικονομικού βοηθήματος.
 • Ημερομηνίες υποβολής φακέλου και στοιχεία επικοινωνίας με τους σχετικούς φορείς.

Η υπηρεσία σας βοηθά να ανακαλύψετε τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και να κάνετε τις κατάλληλες επιλογές σπουδών.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τις σχολές και τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα σας.
 • Ενημερωθείτε ποιοι επαγγελματικοί τομείς θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
 • Επιλέξτε, με βάση όλα τα παραπάνω τις σωστές προπτυχιακές σπουδές.

H Υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας e-mentoring της EduJob.


1o Στάδιο:
Υποβολή αίτησης – εγγραφή στην υπηρεσία – λήψη κωδικών πρόσβασης στο e-mail σας.

2o Στάδιο:
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων – Διευκρίνιση αποριών σας.

3o Στάδιο:
Αποστολή ΠΠροσωπικής Αναφοράς Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων που περιλαμβάνει:

 • Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.
 • Επαγγέλματα και οι αναλυτικές περιγραφές που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ και ταυτόχρονα έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Προϋποθέσεις για τη λήψη κάθε υποτροφίας ή οικονομικού βοηθήματος.
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές (προπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Αγγλία).

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Προγράμματα e-Learning

Τι θα αποκομίσετε από την Edujob e-mentoring

Θα κατανοήσετε τα προσόντα σας

 • Αναγνωρίζετε τις δεξιότητες σας και τα επαγγελματικά σας χαρακτηριστικά.
 • Μαθαίνετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της καριέρας σας.
 • Λαμβάνετε την προσωπική σας Αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.

Θα έχετε κερδίσει απίστευτο χρόνο

  Δεν χρειάζεται να δαπανάτε χρόνο χωρίς να αποκομίζετε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται γιατί:
 • Άμεση σύνδεση σε πλατφόρμα πληροφοριών και καθοδήγησης
 • Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και καριέρας.

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση