Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΣΠΑ
EATRIS ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίοδος υποβολής: από 23/10/2012 έως 31/1/2013

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 237,28 Kb)

Συνημμένο Αρχείο (ZIP - 732,03 Kb) 
 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7450800/1

Φαξ: 210 7473767

Η. Αναστασοπούλου: 210 7450885, ianastasopoulou@mou.gr

Β. Κούκου: 210 7450839, koukou@mou.gr

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/greek/institutions_b.asp

Επιστροφή στη βάση της σελίδαςEATRIS ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) 

Περίοδος υποβολής: από 23/10/2012 έως 31/1/2013 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 237,28 Kb) 

Συνημμένο Αρχείο (ZIP - 732,03 Kb)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7450800/1

Φαξ: 210 7473767

Η. Αναστασοπούλου: 210 7450885, ianastasopoulou@mou.gr

Β. Κούκου: 210 7450839, koukou@mou.gr

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/greek/institutions_b.asp

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

 

BBMRI ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006

Μείωση του ελλείμματος σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ως προς το μέσο όρο της ΕΕ-15. Ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτομία, υψηλή οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίοδος υποβολής: από 18/7/2012 έως 31/1/2013 (12:00 πμ)

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 237,28 Kb) 

Συνημμένο Αρχείο (ZIP - 732,03 Kb) 

Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (PDF – 166,31 Kb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7450800/1

Φαξ: 210 7473767

Η. Αναστασοπούλου: 210 7450885, ianastasopoulou@mou.gr

Β. Κούκου: 210 7450839, koukou@mou.gr

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/greek/institutions_b.asp

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

BBMRI ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 

Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίοδος υποβολής: από 18/7/2012 έως 31/1/2013

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 237,28 Kb)

Συνημμένο Αρχείο (ZIP - 732,03 Kb) 

Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (PDF – 166,31 Kb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7450800/1

Φαξ: 210 7473767

Η. Αναστασοπούλου: 210 7450885, ianastasopoulou@mou.gr

Β. Κούκου: 210 7450839, koukou@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/greek/institutions_b.asp

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

 

BBMRI Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 

Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

 

Περίοδος υποβολής: από 18/7/2012 έως 31/1/2013 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 237,28 Kb) 

Συνημμένο Αρχείο (ZIP - 732,03 Kb) (μπαίνει το zip BBMRI - MAKEDONIA)

Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (PDF – 166,31 Kb)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7450800/1

Φαξ: 210 7473767

Η. Αναστασοπούλου: 210 7450885, ianastasopoulou@mou.gr

Β. Κούκου: 210 7450839, koukou@mou.gr

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/greek/institutions_b.asp

 

 Επιστροφή στη βάση της σελίδας  

 

 

 

Πρακτική Άσκηση και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων 

1η επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγοριών Πράξεων «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ». 

Αφορά σε δράσεις για την επέκταση της πρακτικής άσκησης και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια, με προγραμματισμό και υλοποίηση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με στόχο αφενός τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αφετέρου την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
 • Περιφέρεια Αττικής 
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 • Περιφέρεια Ηπείρου 
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 • Περιφέρεια Κρήτης 
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται:

Για την κατηγορία πράξης "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων:

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και Τμήμα ΦΠΨ - Πρόγραμμα Ψυχολογίας
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Μαθηματικών
 • Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Για την κατηγορία πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων":

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περίοδος υποβολής: από 3/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

1η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (PDF - 655,26 Kb)

Πρόσκληση (DOC - 1,23 Mb) (μπαίνει το doc ANABATHMISH)

Συνοδευτικά αρχεία (ZIP - 989,44 Kb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 11855, Αθήνα

Φαξ: 210 3278073

Σταυρούλα Ψαρρού: 210 3278024, spsarrou@epeaek.gr

Βασίλης Ατλαμάζογλου: 210 3278105, vatlam@epeaek.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.edulll.gr/?p=2479

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Πρακτική Άσκηση και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ 

Δράσεις για την επέκταση της πρακτικής άσκησης και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα ΤΕΙ, με προγραμματισμό και υλοποίηση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με στόχο αφενός τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αφετέρου την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
 • Περιφέρεια Αττικής 
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 • Περιφέρεια Ηπείρου 
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 • Περιφέρεια Κρήτης 
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Κατηγορία δικαιούχων: Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται:

Για την κατηγορία πράξης "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων": 

 • Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οχημάτων
 • TΕΙ Μεσολογγίου – Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
 • ΤΕΙ Πατρών – Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 Για την κατηγορία πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων":

ΤΕΙ Καβάλας

 

Περίοδος υποβολής: από 3/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα

Φαξ: 210 3278073

Σταυρούλα Ψαρρού: 210 3278024, spsarrou@epeaek.gr

Βασίλης Ατλαμάζογλου: 210 3278105, vatlam@epeaek.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.edulll.gr/?p=2497

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

ΙCT4GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας 

Bασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι  το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.  Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage). 
 
Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:

 • Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
 • Cloud Computing
 • Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)
 • Unified Communications (Technology issues: Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams, Organizational issues)
 • Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
 • Grid Technology
 • Web 2.0
 • Internet of Things
 • Open platforms & Open Source software and applications
 • Social Networks and business
 • Media / digital marketing
 • Mobile services – smart devices and applications evolution
 • Location based services / GIS

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Εκχωρείται από: ΕΠ "Αττικής", ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου", ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου", ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να δηλώνει χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές Περιφέρειες είναι αναγκαία, τόσο για τον καθορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης, όσο και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η δηλούμενη Περιφέρεια μπορεί να είναι ενδεικτικά αυτή της Έδρας ή του Υποκαταστήματος ή μίας νέας εγκατάστασης της υποβάλλουσας την πρόταση επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η χωροθέτηση να σχετίζονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

Τομείς ενδιαφέροντος

Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου, Πολιτισμός, Υγεία – Πρόνοια, Δημόσια Διοίκηση, Γενικού ενδιαφέροντος, Υπηρεσίες – Εμπόριο, Βιομηχανία – Μεταποίηση, Αλιεία, Τουρισμός, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Απασχόληση – Εργασία, Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες, Αστική Ανάπτυξη, Ισότητα των φύλων

Κατηγορία δικαιούχων: Άλλοι

Σε ποιους απευθύνεται: Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Τι χρηματοδοτείται: Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.7 του Οδηγού Προγράμματος.

Περίοδος υποβολής: έως 14/6/2013 (Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσειων για τον 1ο κύκλο θα ανακοινωθεί σύντομα)

 • Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
  • 1ος κύκλος: έως 8/6/2012
  • 2ος κύκλος: έως 7/12/2012
  • 3ος κύκλος: έως 14/6/2013
 •  Καταληκτικές ημερομηνίες έγκρισης προτάσεων:
  • 1ου κύκλου: έως 7/9/2012
  • 2ου κύκλου: έως 8/3/2013
  • 3ου κύκλου: έως 13/9/2013
 • Αρχικά διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη:
  • 1ου κύκλου: 56.000.000€
  • 2ου κύκλου: 36.000.000€
  • 3ου κύκλου: 28.000.000€

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της.

Η ηλεκτρονική παραλαβή των προτάσεων ανά κύκλο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και καταληκτική ώρα 16:00.

Προτάσεις που υποβάλλονται μετά την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εντάσσονται στον επόμενο κύκλο υποβολής-έγκρισης προτάσεων.

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξης Δράσης (PDF - 153,64 Kb)

Οδηγός Προγράμματος (PDF - 1,41 Mb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ktpae.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός

Τηλ.: 213 1300700

Φαξ: 213 1300801, 210 9736760

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://ict4growth.ktpae.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διεύθυνση

Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα

Επιστροφή στη βάση της σελίδας
Δράση digi-mobile: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε 'έξυπνες' συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) 

H δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» (συνοπτικά "digi-mobile") στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.

Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc για υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών, που διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν  την άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε.
 • Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών και νέων κοινών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και των tablet-pc για την παροχή προσωποποιημένης-στοχευμένης πληροφόρησης.
 • Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές.

Επιπλέον της σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δράση θα έχει συμβολή και στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού σε έναν τομέα υψηλής ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας, στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Σε ποιους απευθύνεται: Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης. Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:  

 • τουρισμού
 • πολιτισμού
 • εστίασης
 • χονδρικού εμπορίου
 • υγείας
 • ψυχαγωγίας
 • περιβάλλοντος
 • μεταφορών
 • μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics)
 • υπηρεσιών γενικότερα
 • πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Τι χρηματοδοτείται: Οι  δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση) είται τύπου Β2Ε (ενδοεπιχειρησιακές). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc). 

Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo). Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».

Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (να είναι "downloadable") και να μπορούν να λειτουργούν είτε onlne είτε offline.

Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφ’ όσον όμως:

 • Οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα/ ομάδα κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή Β2C χρήση.
 • Υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) με τον χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρμογή web mobile portal δεν νοείται καμία στατική παρουσίαση περιεχομένου, online φυλλάδια της επιχείρησης κλπ.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.

Προϋπολογισμός: € 30.150.000

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ. αριθ. 17673 /ΨΣ 6077 (ΦΕΚ1450/Β’/2-5-2012) διαμορφώνεται ως εξής ανά ΕΠ/ΠΕΠ:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: 18.100.000,00 €
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική Μακεδονία): 4.000.000,00 €
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία): 800.000,00 €
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου: 800.000,00 €
ΠΕΠ Αττικής: 6.000.000,00 €
ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 450.000,00 €

Περίοδος υποβολής: από 30/1/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη): έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Αττικής: Αναβάλλεται η υποβολή προτάσεων για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Λόγω της αυξανόμενης ροής εισαγωγής προτάσεων έργων από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις επαγγελματικών ενώσεων και φορέων που κοινοποιήθηκαν στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής ώστε να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η νέα ημερομηνία θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναβάθμισης των συστημάτων.

Σχετικά αρχεία

Οδηγός Υποβολής (PDF - 1,76 Mb)

Οδηγός Αξιολόγησης (PDF - 566,75 Kb) 

Οδηγός Υλοποίησης (PDF - 782,04 Kb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ψηφιακές Ενισχύσεις - Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digi-mobileportal.digitalaid.gr/

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, 172 37 Αθήνα

Τηλ.: 213 1300700

Φαξ: 213 1300801, 210 9736760

Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων: digi-mobile@infosoc.gr, digi-mobile@digitalaid.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://digi-mobileportal.digitalaid.gr/

Επιστροφή στη βάση της σελίδας


«ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων

Υποστήριξη ταλαντούχων Ελλήνων ερευνητών που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και έχουν τις δυνατότητες να προάγουν περαιτέρω την επιστημονική γνώση. Υλοποίηση προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Είδος ενίσχυσης: Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

Περίοδος υποβολής: από 1/6/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 506 Kb) 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (DOC - 809,5 Kb)

Συνοδευτικά αρχεία (ZIP - 908,27 Kb) 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 118 55

Τηλ.: 210 3278000

Φαξ: 210 3278073

Αρετή Σουγκάρη: 210 3278113, asougari@epeaek.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.edulll.gr/?p=11411 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προδημοσίευση πράξης επιχορήγησης ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking)

Στόχος των Κοινών Πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια και της παρούσας πράξης, είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων (ΜμΕ) σε έργα μεγάλης εμβέλειας, προσανατολισμένα στη βιομηχανία (κυρίως εκτελούνται σε συνεργασία με τη βιομηχανία). Η συνεργασία μεταξύ εταίρων διαφορετικών και αλληλο-συμπληρούμενων επιστημονικών πεδίων, καθώς και αναπτυξιακού επιπέδου και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών ομάδων αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας με θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, με την παραγωγή νέων επιστημονικών προϊόντων, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και με την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής αφετέρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων:

 • Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
 • Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Σε ποιους απευθύνεται:

Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα

Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Παν/μια και ΤΕΙ)

Τι χρηματοδοτείται

Η Δημόσια Δαπάνη καλύπτει ποσοστό 100% (83,3% ΓΓΕΤ & 16,7% Joint Undertaking ENIAC) της συμμετοχής, στον προϋπολογισμό του έργου, για τα Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Στην περίπτωση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης οι δημόσιοι φορείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν με το ποσοστό 83,3%, εφόσον τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως μέσω τεχνικών και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής.
Από τους πόρους της παρούσας δράσης καλύπτονται μερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων των ελληνικών φορέων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς (ΜμΕ, επιχειρήσεις), είναι ως εξής:
α) Για αμοιβές προσωπικού
β) Για όργανα και εξοπλισμό
γ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας
δ) Γενικά (έμμεσα) έξοδα

Οι επιλέξιμες δαπάνες προς Δημόσιους ερευνητικούς φορείς και Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι ως εξής:
α) Δαπάνες προσωπικού
β) Γενικά (έμμεσα) έξοδα

 

Οι προθεσμίες υποβολής αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsrt.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

Μ.Κουτροκόη: 210 7711519, mkoutr@gsrt.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6508

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προδημοσίευση πράξης επιχορήγησης ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας "ARTEMIS JU" (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Joint Undertaking) 

 

Στόχος των Κοινών Πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια και της παρούσας πράξης, είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων (ΜμΕ) σε έργα μεγάλης εμβέλειας, προσανατολισμένα στη βιομηχανία (κυρίως εκτελούνται σε συνεργασία με τη βιομηχανία). Η συνεργασία μεταξύ εταίρων διαφορετικών και αλληλο-συμπληρούμενων επιστημονικών πεδίων, καθώς και αναπτυξιακού επιπέδου και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών ομάδων αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας με θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, με την παραγωγή νέων επιστημονικών προϊόντων, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και με την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής αφετέρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων:

 • Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα
 • Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα
 • Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Παν/μια και ΤΕΙ)

 

Τι χρηματοδοτείται

Η Δημόσια Δαπάνη καλύπτει ποσοστό 100% (83,3% ΓΓΕΤ & 16,7% ARTEMIS JU) της συμμετοχής, στον προϋπολογισμό του έργου, για τα Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Στην περίπτωση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης οι δημόσιοι φορείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν με το ποσοστό 83,3%, εφόσον τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως μέσω τεχνικών και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής.
Από τους πόρους της παρούσας δράσης καλύπτονται μερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων των ελληνικών φορέων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς (ΜμΕ, επιχειρήσεις), είναι ως εξής:
α) Για αμοιβές προσωπικού
β) Για όργανα και εξοπλισμό
γ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας
δ) Γενικά (έμμεσα) έξοδα

Οι επιλέξιμες δαπάνες προς Δημόσιους ερευνητικούς φορείς και Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι ως εξής:
α) Δαπάνες προσωπικού
β) Γενικά (έμμεσα) έξοδα

 

Οι προθεσμίες υποβολής αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsrt.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

Μ.Κουτροκόη: 210 7711519, mkoutr@gsrt.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6506

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop