Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα δίδακτρα στα περισσότερα προγράμματα MBA είναι αρκετά υψηλά τόσο για τα full-time όσο και για τα part-time προγράμματα, με τιμές που φτάνουν τα $60.000 ή και τα $100.000. Έτσι, ο φοιτητής συχνά δεν έχει την οικονομική άνεση να καλύψει τόσο το ποσό των διδάκτρων όσο και τα έξοδα διαβίωσής του. Η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολη όταν κανείς θελήσει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, γιατί τότε θα πρέπει να αφήσει τη δουλειά του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος.

Βέβαια, τα έξοδα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη λογική της επένδυσης και όχι απλώς του κόστους, καθώς το ΜΒΑ αποτελεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον φοιτητή στην εξέλιξη της καριέρας του. Γι' αυτό και ο ενδιαφερόμενος για ένα πρόγραμμα ΜΒΑ, πριν πάρει την απόφασή του, θα πρέπει να υπολογίσει τα ανταποδοτικά οφέλη μετά την αποφοίτησή του, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται να γνωρίζει τα στοιχεία σχετικά με τον μέσο όρο των αμοιβών των κατόχων ενός ΜΒΑ και τη μισθολογική διαφορά πριν και μετά την απόκτηση του ΜΒΑ.

Γι' αυτόν το λόγο, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εντοπίσει, ενίοτε και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου. Τέτοιες είναι οι υποτροφίες που δίνονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, τα δάνεια που παρέχονται από ορισμένες τράπεζες και αφορούν φοιτητές ΜΒΑ, όπως και οι εταιρίες που χρηματοδοτούν εργαζομένους τους για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους αποδοτικότητας.

Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η μορφή χρηματοδότησης πλέον, λόγω της κρίσης, έχει γίνει αρκετά δύσκολη. Όποιος ενδιαφέρεται για σπουδές ΜΒΑ στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης (www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning). Τα δάνεια αυτά έχουν την εγγύση του Skills Funding Agency και αφορούν όσους διαμένουν στη Μ. Βρετανία για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν την έναρξη του προγράμματος. Όσοι λαμβάνουν τέτοια δάνεια καλούνται να αρχίσουν την αποπληρωμή τους ένα μήνα μετά την αποφοίητηση και πάντα ανάλογα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Σήμερα το ετήσιο επιτόκιο είναι 9,9%, το οποίο ισοδυναμεί με τυπικό APR του 5-6% στο συνολικό χρόνο αποπληρωμής του δανείου.

Ανάλογη είναι η εικόνα που πλέον επικρατεί και στις εταιρείες. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μείωση του ποσού που χορηγείται για σπουδές ΜΒΑ. Ωστόσο, μετά το καλοκαίρι του 2011, η κατάσταση μάλλον αντιστρέφεται, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν και πάλι να δίνουν έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης των στελεχών τους.  

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως πολλά Πανεπιστήμια, αντιλαμβανόμενα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους υποψηφίους, ανάλογα με την προκαταβολή που είναι διατεθειμένοι να δώσουν (η έκπτωση μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 5% και 10%), το αν είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου αυτού και, τέλος, το είδος της φοίτησης (ενίοτε δίνονται σημαντικές εκπτώσεις στα executive προγράμματα). Πάντως, κάθε Πανεπιστήμιο ακολουθεί τη δική του πολιτική.

 

Οι ιστοσελίδες πέντε μεγάλων βρετανικών τραπεζών, στις οποίες μπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φοιτητικά δάνεια, είναι οι εξής:  

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop