Σύμβουλος ευρωπαϊκών ζητημάτων για τον British Bankers' Association

Τίτλος: EU Affairs Advisor Οργανισμός: BBA - British Bankers' Association Περιοχή: London, United Kingdom

Θέση Μάνατζερ, στο Landell Mills

Τίτλος: Manager - European and Middle East Division Οργανισμός: Landell Mills Development Consultants Περιοχή: Trowbridge, Wiltshire, United Kingdom

6 θέσεις εργασίας στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραμα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Ειδικός για ανάπτυξη android στη Rebtel

Description: Android developer Location: Nacka Strand, Stockholm Updated on: 4 June 2013

Ειδικός στο μάρκετινγκ για τη Johnson & Johnson

Τίτλος θέσης: Marketing Development Manager (m/f) – EMEA Εταιρεία: Johnson & Johnson – Deutschland (Hamburg Area, Germany)

Μηχανολόγος μηχανικός για τη Lamborghini

Τίτλος θέσης: Manufacturing Engineering – Mechanical Systems Εταιρία: Automobili Lamborghini S.p.A. Τόπος: Bologna, Italy

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάσου

Ο Δήμος Κάσου πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που εδρεύει στη Κάσο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

5 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας. Ο ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Θέση Δικηγόρου στον ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.1868/1989.

Αρχιτέκτονας λογισμικού στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

Τίτλος θέσης: Software architect (P-3) This appointment is for a three-year duration with a six-month probationary period. The OPCW is a non-career organisation with limited staff tenure. The total length of service for Professional staff shall not exceed 7 years. The Director-General retains the discretion not to make any appointment to this vacancy, to make an appointment at a lower grade, or to make an appointment with a modified job description. Several vacancies may be filled.

Θέση ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» (ΕΚΠ50). Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 11-09-2013 έως τις 11-11-2013. Για να διαβάσετε την προκήρυξη,..

Παθολόγος/γενικός ιατρός και κοινωνικός λειτουργός για το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με τους όρους από 19.4.2012 συμφωνητικό δωρεάς, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία, δύο (2) κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία των δύο κινητών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και ως προς το προσωπικό δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Φαρμακοεπιδημιολόγος για την εταιρία Lilly

Τίτλος θέσης: Senior Pharmacoepidemiologist Εταιρία: Eli Lilly Περιοχή: Windlesham, United Kingdom

11 καθηγητές μουσικής στο Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοίνωση την πρόσληψη ένδεκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης από 07/10/2013 έως 06/06/2014 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Ηλεκτρονικός Μηχανικός για το CERN

Τίτλος θέσης: Electronics Technical Engineer Τόπος: CERN - European Organization for Nuclear Research, Geneva, Switzerland Job Reference: BE-BI-PI-2013-148-LD You will join: The Beams Department, responsible for beam generation, acceleration, diagnostics, controls and performance optimisation. The Beam Instrumentation Group responsible for designing, building and maintaining the instruments that allow observation of the particle beams and the measurement of related parameters for all CERN accelerators and transfer lines. The Position and Intensity Section, responsible for beam position and intensity measurements.

Διδακτικό προσωπικό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, σύμφωνα με την παρ.16, αρ.34 του Ν.4115/2013, για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013- 2014:

Διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Χημείας, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Φιλολογίας

Θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση Θέμα: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα για διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα»

368 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε αρχαιολογικές εργασίες στη Φλώρινα

αρχιτέκτονες μηχανικοί, εργάτες, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανικοί/πολιτικών έργων υποδομής, γραφίστες, προγραμματιστές Η/Υ, διοικητικοί, λογιστές, τεχνικοί Η/Υ, σχεδιαστές.

Σελίδες