288 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου

Σε 219 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρόκειται να προβεί η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αμαρουσίου. Οι τομείς είναι οι εξής: Ξένες γλώσσες και Πληροφορική

Ημέρες Καριέρας Πληρώματος Καμπίνας από την Emirates

Ημέρες Καριέρας Πληρώματος Καμπίνας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24 Αυγούστου 2013, στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel (Λεωφόρος Δημοκρατίας 75) και στην Αθήνα στις 31 Αυγούστου 2013, στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ν. Νικοδήμου 18-20 , Πλάκα).

Οι επιτυχόντες για τη Δημόσια Τηλεόραση

Ανακοινώνονται από το υπουργείο Οικονομικών και τον ειδικό διαχειριστή του παθητικού και ενεργητικού της πρώην ΕΡΤ ΑΕ, Γκίκα Μάναλη, τα ονόματα των 577 ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για να εργαστούν στον μεταβατικό φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

80 δόκιμοι σημαιοφόροι στο Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη για την κατάταξη 80 δόκιμων σημαιοφόρων.

Προσλήψεις σε Δήμους

Δήμος Οιχαλίας: 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.Δήμος Κασσάνδρας: 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια, ρείθρα και οδοποιία για το μήνα Σεπτέμβριο.

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πρόκειται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου». Οι θέσεις είναι: 3 (ΠΕ) πληροφορικοί/μηχανικοί Η/Υ.

18 θέσεις εργασίας στο Μεσολόγγι

Αποφασίστηκε η πρόσληψη από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου», δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 σχετικά με δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2013-2014)» με τις ακόλουθες ειδικότητες: 4 (ΤΕ) βρεφονηπιοκόμοι, 6 βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, 8 (ΥΕ) καθαρίστριες.

3 θέσεις εργασίας στον τομέα των Αρχαιοτήτων

Η ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων πρόκειται να προσλάβει 1 (ΠΕ) αρχαιολόγο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, διάρκειας 4 μηνών µε δυνατότητα Η ΙΘ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων πρόκειται να προσλάβει 2 (ΤΕ) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης – κατεύθυνση Α΄, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα 1 (ενός) έτους µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

13 θέσεις εργασίας στο Δασαρχείο Καλαμπάκας

Το Δασαρχείο Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι: 1 (ΠΕ) μηχανολόγος μηχανικός, 1 (ΤΕ) τεχνολόγος μηχανικός, 1 (ΤΕ) τεχνολόγος ηλεκτρολογίας-μηχανολογίας, 2 (ΔΕ) τεχνίτες ξυλουργοί, 1 (ΔΕ) τεχνίτης, 3 (ΔΕ) χειριστές μηχανημάτων (εργαλειομηχανών), 1(ΥΕ) φύλακας (εγκαταστάσεων δασικού συμπλέγματος Ασπροποτάμου), 1 (ΥΕ) εργάτης (για τις ανάγκες του Πεστροφογεννητικού Σταθμού και συναφών εργασιών του Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου), 2 (ΥΕ) εργάτες-δασεργάτες.

215 εποχικοί στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει 215 προσλήψεις εποχικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου. Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

2 θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος ΚΕΡΚΥΡΑΣ έχοντας υπόψη: α) Τη με αριθμ. 16-353/05.07.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για την πρόσληψη 18 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν από 12/08/2013 – 05/09/2013 β) Τη με αριθμ. 14273/6790/25.07.2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γ) Τη με αρ. πρωτ. 63246/25.07.2013 Ανακοίνωση Πρόσληψης Δημάρχου Κέρκυρας, δ) Το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν υποψήφιοι για τις ειδικότητες του Γιατρού & του Αποθηκάριου, ε) Το γεγονός ότι επείγει η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων για τη ομαλή λειτουργία των ανωτέρω κατασκηνώσεων, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

95 επικουρικοί ιατροί στα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, εγκρίθηκε η πρόσληψη 95 επικουρικών ιατρών για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την επικράτεια. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 11 θέσεις στο ΕΚΑΒ. Για να δείτε την κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο πατήστε εδώ Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων ξεκινάει από τις 12/8 και λήγει στις 26/8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Finance Associate για το United Nations Development Programme

UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and culture. Individuals from minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence.

Νέους επαγγελματίες ζητά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Deadline: 31 August 2013 Open to: talented professionals worldwide under 40 years of age who have a passion for humanitarian work. Candidates should have a Bachelor’s degree, two years of experience and knowledge of English and another UN language Remuneration: salaried position at the UN P2 level

Θέσεις εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αλιεύσαμε και σας προσφέρουμε ορισμένες θέσεις εργασίας σε πέντε χώρες της ΕΕ:

Ηνωμένο Βασίλειο

Δύο θέσεις εργασίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ μηνών, συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους νησίδας Νησιώπης». Οι θέσεις είναι: 1 (ΠΕ) γεωλόγος, 1 (ΠΕ) συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

40 άτομα στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων πρόκειται να προσλάβει σαράντα (40) άτομα, με χρονική διάρκεια από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου. Οι θέσεις είναι: 40 εργάτες καθαριότητας ακτών. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 του Ν.2527/97

Πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Νιάρχου

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με συμμετοχή στην κατασκευή και στον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Εσπλανάδα προσφέρει το Iδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε 12 φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν το Κέντρο Επισκεπτών (το οποίο θα λειτουργήσει για το κοινό από τον Σεπτέμβριο 2013), τη διαχείριση έργου, την αρχιτεκτονική τοπίου, καθώς και σε ειδικότητες μηχανολόγων μηχανικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

7 θέσεις στο EC Marie Curie Research Training Network: (CHIP-ET)

Six PhD positions (Early-stage researcher, ESR): starting date October-December 2013 (3 years)

One Post-doc position (Experienced researcher, ER): starting date October-December 2014 (2 years)

Projects

  • Epigenetic analysis of rice lines and their progenies selected for energy use efficiency and high yield (ESR1, Gent-VIB)

Εξειδικευμένο προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα (1) έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Σελίδες