Εκπαιδευτικό προσωπικό για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου

H Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 040953/09-13 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

36 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στη Καλαμαριά, οδός Κομνηνών 58 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Αρχαιολόγος, συντηρητής και εργατοτεχνίτες για το Δήμο Ηρακλείου

Σην πρόσληψη του παρακάτω Επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ, «Ανέγερση 64ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης), Δ. Ηρακλείου» και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Θέση συντονιστή με την ΕΕ στον EATRIS

Τίτλος θέσης: EU Coordinator EATRIS is a European research infrastructure in translational medicine, constructed as part of the priorities set by the ESFRI group of the European Commission and sustained by the member states. EATRIS provides one-stop-shop access to the technologies and expertise residing in Europe’s best academic research institutions. Our clients, which include academics, companies, charities and other research groups, can expect fast, high quality support towards more effective translation of their fundamental scientific breakthroughs into promising products.

Θέση εργασίας στο Διεθνές Ιατρικό Σώμα

International Medical Corps is a global, humanitarian, nonprofit organization dedicated to saving lives and relieving suffering through health care training and relief and development programs. Established in 1984 by volunteer doctors and nurses, International Medical Corps is a private, voluntary, nonpolitical, nonsectarian organization. Its mission is to improve the quality of life through health interventions and related activities that build local capacity in underserved communities worldwide. By offering training and health care to local populations and medical assistance to people at highest risk, and with the flexibility for rapid response to emergencies. International Medical Corps rehabilitates devastated health care systems and helps bring them back to self-reliance.

Θέση Λογιστή στον οργανισμό Action Against Hunger

Founded in France in 1979, Action Against Hunger/Action contre la Faim (ACF) is one of the world's most important international humanitarian organizations although we are unique in targeting malnutrition as the focal point of our programmes. Our focus on hunger and its underlying causes leads to profound and positive changes in the most vulnerable communities where we work. Malnutrition is treatable and affordable. We are respected innovators, our research is widely published and we have a reputation for results. The ACF network now works in over 47 countries with a staff of over 5000 staff and volunteers.

Θέση Ερευνητή/Συμβούλου στη Διεθνή Αμνηστία

Amnesty International is seeking a Researcher/Adviser to lead on the development and implementation of research and advocacy strategies on our right to health work

Βοηθός διοικητικού και οικονομικού στον οργανισμό DARA

Administration and Finance Assistant Closing date: 16 Sep 2013 Founded in 2003 and based in Madrid, DARA is an independent international organisation committed to improving the quality and effectiveness of huminatarian action for the benefit of vulnerable populations who have been affected by armed conflict or natural disasters. In particular, DARA seeks to strengthen accountability and learning in the humanitarian sector. Working with partners, DARA conducts research and evaluations on humanitarian policy and practice. DARA actively promotes humanitarian principles, assesses performance, and supports innovative approaches.

Βοηθός εκτέλεσης προγραμμάτων για τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Location: FIDH headquarters, Paris Contract: full-time (35-hour week), fixed-term (one year) Starting date: 1 October 2013 Closing date for applications: 13 September 2013 Reference number: CP-FM-07-13

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτές είναι ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Ελβετία Κάτω Χώρες

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία

To Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014, στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, β) Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και γ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

326 θέσεις εργασίας για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Ζητούνται συντηρητές αρχαιοτήτων

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (02) Συντηρητών Τ.Ε για την εκτέλεση του αρχαιολογικού υποέργου «Πρόσθετες αρχαιολογικές έρευνες αρμοδιότητας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε με τα σύνοδά του έργα στο τμήμα : Αρχή Α.Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ Ραχών του άξονα Π.Α.Θ.Ε» και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 15/12/2013 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ανάλογα με τις ανάγκες του, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα.

Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

100 θέσεις εργασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δήμος Πέλλας, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Γλυφάδας, Δήμος Νέας Σμύρνης

Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές για το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

Θέσεις εργασίας για επιστημονικούς συνεργάτες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, ειδικό θεραπευτικό κέντρο στα Ιωάννινα, με υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογικής Στήριξης και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Σχετικές ειδικότητες: -Θέση Ψυχολόγου -Θέση Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας -Θέση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτριας -Θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Αρχαιολόγος και εργατοτεχνίτες για τον αρχαιολογικό χώρο Φερών-Βελεστίνου-Θολωτοί τάφοι Χλόης

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονίμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Φερών - Βελεστίνου - Θολωτοί τάφοι Χλόης», ως εξής:

Διαχειριστή δικτύου ΙΤ ζητούν τα τσιμέντα ΤΙΤΑΝ

Τίτλος θέσης: IT Network Administrator (code 1311) Based at the company’s Headquarters in Athens, Greece Main duties and responsibilities:

Θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ. 951/27-08-2013 τ. Γ΄, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σελίδες