Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

101 προσλήψεις στη ΔΕΗ

101 υπαλλήλους προσλαμβάνει άμεσα η ΔΕΗ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.

Ημερ. Λήξης:25/06/20

ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου49

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου52

Ολόκληρη η προκήρυξη

Υπολογίστε τα μόρια σας

 

    

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop