40 άτομα στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων πρόκειται να προσλάβει σαράντα (40) άτομα, με χρονική διάρκεια από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου. Οι θέσεις είναι: 40 εργάτες καθαριότητας ακτών. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 του Ν.2527/97

Πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Νιάρχου

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με συμμετοχή στην κατασκευή και στον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Εσπλανάδα προσφέρει το Iδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» σε 12 φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν το Κέντρο Επισκεπτών (το οποίο θα λειτουργήσει για το κοινό από τον Σεπτέμβριο 2013), τη διαχείριση έργου, την αρχιτεκτονική τοπίου, καθώς και σε ειδικότητες μηχανολόγων μηχανικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

7 θέσεις στο EC Marie Curie Research Training Network: (CHIP-ET)

Six PhD positions (Early-stage researcher, ESR): starting date October-December 2013 (3 years)

One Post-doc position (Experienced researcher, ER): starting date October-December 2014 (2 years)

Projects

  • Epigenetic analysis of rice lines and their progenies selected for energy use efficiency and high yield (ESR1, Gent-VIB)

Εξειδικευμένο προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα (1) έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Θέσεις προσωρινών υπαλλήλων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Σύμφωνα με το Α.Π. 6314/31.07.2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει εκδώσει την ακόλουθη προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων:

Ευρωπαϊκές ημερίδες εργασίας

Οι ευρωπαϊκές ημερίδες εργασίας αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία και τη διαβίωση στο εξωτερικό. Σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε απευθείας σε επαφή με εργοδότες ενώ οι σύμβουλοι EURES είναι έτοιμοι να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Ωστόσο, επειδή μερικές φορές η πληθώρα των πληροφοριών που παρέχονται και η αθρόα συμμετοχή των ενδιαφερομένων μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, ζητήσαμε από τους συμβούλους EURES να μοιραστούν πέντε μικρά μυστικά ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από την ημερίδα:

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα ΗΜΑΘΙΑ 2012

Οι άνεργοι που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα στο όριο ή σε κατάσταση φτώχειας, μπορούν ακόμα να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη «ΗΜΑΘΙΑ 2012 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ, Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και την συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση».

Θέσεις για ανέργους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 02/09/2013 και προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Συνεργάτες ζητάει η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 1η Αυγούστου 2013 μέχρι την 24η ώρα της 31ης Αυγούστου 2013, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ2390/Β/28.8.2012) θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2013 έως και τον Απρίλιο 2014.

1.453 προσλήψεις στη Νέα Δημόσια Τηλεόραση

Δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 1.453 ατόμων στη Νέα Δημόσια Τηλεόραση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών. Οι θέσεις είναι οι εξής:

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών προκήρυξε οκτώ (8) θέσεων Δ.Ε.Π. ως εξής :

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

3 άτομα για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «WASTEnet: Ένα δίκτυο χωρών της Μαύρης Θάλασσας για τη προώθηση της ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω φυσικών συστημάτων», αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Θέσεις εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αλιεύσαμε και σας προσφέρουμε ορισμένες θέσεις εργασίας σε πέντε χώρες της ΕΕ: Μ. Βρετανία Γαλλία Γερμανία Σουηδία Ελβετία

Εκπαιδευτικό προσωπικό για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 221259/07-2013 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο,

2 άτομα για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 251/3-7-2013 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνάς του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δυο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Βοηθό Ερευνητή και Εκπαιδευόμενο ζητά το ΕΛΙΑΜΕΠ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει βοηθό ερευνητή για το Παρατηρητήριο για την Κρίση, το οποίο λειτουργεί από την 1/1/2013 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να λειτουργήσει ως ο κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και διαλόγου για την ελληνική κρίση.

60 άτομα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εξήντα άτομα πρόκειται να προσλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ

Το ΙΕΚ ΕΝΩΣΗ προκηρύσσει την κάλυψη με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

158 αρχαιολόγοι για σωστικές ανασκαφικές εργασίες

Ζητούνται 158 πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών των προϊστορικών οικισμών Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι ΧΙΙΙa στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Σελίδες