Ιχθυολόγος για το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Fish Fry Recruiting Devices (ECONET)», του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, το οποίο είναι μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου ΕΣΠΑ».

Οντισιόν για ηθοποιούς στο θέατρο «Αθηνά»

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου θα γίνει οντισιόν στο θέατρο «Αθηνά» (Δεριγνύ 10 και Πατησίων, Πεδίον Άρεως) αναζητώντας ένα αγόρι και μία κοπέλα, ηλικίας 20 έως 30 ετών. Το ζευγάρι αυτό μαζί με τους Βασιλική Ανδρίτσου, Παύλο Κοντογιαννίδη, Τόνι Δημητρίου και Τάσο Γιαννόπουλο θα είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές στις «Τρίχες» των Ρηγα-Αποστόλου.

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος για το ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική άσκηση Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα τεσσάρων (04) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

30 καθηγητές φυσικής αγωγής στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014, για τις εξής ειδικότητες:

Νηπιαγωγοί στο Δήμο Γλυφάδας

To Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Π.ΠΑ, που εδρεύει στην Γλυφάδα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Προγραμματιστής για τη European Dynamics

Η EUROPEAN DYNAMICS ζητά να προσλάβει έναν Προγραμματιστή Java EE,για το γραφείο της στην Αθήνα. Αρμοδιότητες:

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό για 30 νέους πτυχιούχους

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Kινητικότητας Leonardo Da Vinci, εγκρίθηκε προς υλοποίηση το σχέδιο με κωδικό 2013-1-GR1 LEO 02-14976 με ανάδοχο την Σ.ΑΜΟΙΡΑΣ‐Δ.ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. (http://www.pbs.gr) και συντονιστή φορέα το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο 30 νέοι πτυχιούχοι (απόκτηση βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εντός των τελευταίων 2 ετών) από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) & του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία 20 εβδομάδων σε Φορείς του Εξωτερικού (Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.). Οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν τις παρακάτω χώρες:

Βρεφονηπιοκόμοι, β. βρεφονηπιοκόμου, μάγειρας για τη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας ( ΟΒΡΕΠΟΜ ) Δήμου Θεσσαλονίκης, για τις εξής, κατά αριθμό, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Παθολόγος, βρεφονηπιοκόμοι, μάγειρας, βοηθοί μαγείρων και φύλακες στο Δήμο Βέροιας

Το Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχ. Αγωγής Δήμου Βέροιας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 16 άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από τη με αρ. 260/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 10741/2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, συμπληρώνοντας εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, καθώς και το αριθμ. οικ. 31100/31-7-2013 εγγρ. ΥΠ.ΕΣ., για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Μουσικός για το Δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, Ειδικού Συνεργάτη, του Δήμου με εμπειρία και γνώση στα θέματα: Μουσικής. Προς τούτο καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, και στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος στη διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, ΓΥΘΕΙΟ Τ.Κ. 232 00, τα παρακάτω δικαιολογητικά για την θέση :

Ηλεκτρολόγοι στο Δήμο Ιλίου

O ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Πτυχιούχος Οικονομικών για το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες σε Δήμους της Μαγνησίας» με Κωδικό Πράξης: (ΟΠΣ) «375663», για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες σε Δήμους της Μαγνησίας». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί, ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων.

Πτυχιούχοι φυσική αγωγής στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2013-2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τα εξής απαιτούμενα τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:

Αρχαιολόγοι και ειδικευμένοι εργάτες σε αρχαιολογικές εργασίες

ΙΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, K΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, K΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πτυχιούχοι επιστήμης υπολογιστών ή πληροφορικής για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ112/11.01.2012), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του Ψηφιακού σχολείου» - «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Οικονομολόγοι για το Δήμο Πηλίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νοτίου Πηλίου με αντικείμενο την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας:

Πολιτικός μηχανικός, τεχνολόγος μηχανικός, καταμετρητής και χειριστής μηχανημάτων για την ΔΕΥΑ Φαρσάλων

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Θέσεις απασχόλησης για 100 ανέργους στο Δήμο Χανίων

Ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 4/11/2013, η υποβολή αιτήσεων για το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για εκατό (100) ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

Βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, λογιστής, προσωπικό καθαριότητας για το Δήμο Θέρμης

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», που εδρεύει στον Τρίλοφο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Ψυχολόγοι ή κοινωνιολόγοι για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, την πολιτοφροσύνη και τη μετανάστευση», που υλοποιείται στο πλαίσιο του FP7-PEOPLE-2011-CIG, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Marie Curie – Support for training and career development for Researcher (CIG) και με Project Acronym LSSDMIC, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ. με Κ.Ε.: 80982, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Σαπουντζή Αντώνη, Λέκτορα, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως δύο (02) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου διάρκειας έως 31/01/2014 όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Σελίδες