Νομικοί στην ΟΛΜΕ

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενδιαφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με ειδικούς έμμισθους εξωτερικούς συνεργάτες, Νομικούς: α) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου και β) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα εργασιακά των εκπαιδευτικών του δημοσίου και το δημόσιο δίκαιο.

Συνεργάτη για το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ζητάει η Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ως ακολούθως:

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε διάφορα κράτη της ΕΕ. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Δανία Κάτω Χώρες Φινλανδία

Θέση ηλεκτρονικού στο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «HIVbiochip - A POINT -OF-CARE BIOCHIP FOR HIV MONITORING IN THE DEVELOPING WORLD» Ε 1712 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

Θέσεις σε δήμους

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Βριλησσίων, Δήμος Γαλατσίου, Δήμος Καλλιθέας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για 80 ανέργους από την ΑΣ Τουρισμός –Απασχόληση –Επιχειρηματικότητα

Η ΑΣ Τουρισμός -Απασχόληση-Επιχειρηματικότητα υλοποιεί την Πράξη Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου αφορά επιδοτούμενο πρόγραμμα για 80 ανέργους της Θεσσαλονίκης ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Θέση Data Analyst στη VisionMobile (Αθήνα)

VisionMobile is the leading research company tracking the apps economy and mobile business models. As a London-based startup, we have gone from strength to strength in building Developer Economics as the de facto research series on the apps economy, with our research and business model workshops sought by brand-name clients from AT&T to Sony.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

1.364 θέσεις για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων για εργασία ορισμένου χρόνου για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής στους δήμους όλης της χώρας. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS

Ψυχολόγοι, παιδοψυχίατρος, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικοί θεραπευτές, επόπτης, γραμματέας

Νευροβιολόγο, μοριακό βιολόγο και βιολόγο ζητά το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Νευροβιολόγο, μοριακό βιολόγο και βιολόγο ζητά το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) έχει απευθύνει πρόσκληση για:

Θέση Ψυχολόγου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «HEART II».

Βιολόγος και Χημικός/χημικός μηχανικός για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για συνεργάτη με πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού. Επίσης ενδιαφέρεται για συνεργάτη με πτυχίο Βιολογίας και με ειδικότητα που σχετίζεται με τη μικροβιολογία εδάφους.

Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

Απεστάλησαν στη 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ οι πίνακες προσληπτέων των ειδικοτήτων: «ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ» (κωδ. 101), «ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» (κωδ. 108), «ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ» (κωδ. 203), «ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (κωδ. 206), «ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (κωδ. 213) και «ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (κωδ. 302), «ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (κωδ. 308), «ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ» (κωδ. 313). Περισσότερες πληροφορίες ...

Θέσεις εργασίας σε δήμους

Δήμος Θάσου, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Καβάλας, Δήμος Αλμυρού, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, ......

3 θέσεις ΔΕΠ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στους τομείς ιατρικών εργαστηρίων, διοίκησης και διαχείρισης έργων

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:

Πίνακες θέσεων για γιατρούς σε άγονες και νησιωτικές περιοχές

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 4ης Σεπτεμβρίου 2013.

Θέσεις διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην αριθµ. 2/09.10.2013 συνεδρίασή της, ύστερα από την ολοκλήρωση α) των δηλώσεων επιλογής Κατεύθυνσης Προχωρηµένου Εξαµήνου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Κοινωνικής ∆ιοίκησης και β) της εκτίµησης διδακτικών αναγκών για την Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήµης, αποφάσισε τη δηµοσίευση της συµπληρωµατικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία µε διδάσκοντες, βάσει του άρθρου 5 του Π.∆. 407/80 για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 2013-2014 και µε την προϋπόθεση της εξασφάλισης σχετικής πίστωσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πολιτικός σύμβουλος για τον European Union Special Representative for the southern Mediterranean Region

Organisation: European Union Special Representative for the southern Mediterranean Region Job location: Brussels, Belgium Job title: Political Adviser

Σελίδες