Θέσεις ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής επιστήμης (Κομοτηνή), Τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, Τομέας εσωτερικής παθολογίας, Τομέας λειτουργικός-κλινικοεργαστηριακός, Τομέας φυσικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών, Τομέας δρομικών κατασκευών, Τομέας ενεργειακών συστημάτων, Τομέας εσωτερικής παθολογίας, Τομέας λειτουργικός-κλινικοεργαστηριακός, Τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Β. Ελλάδας

ΕΛΤΑ – ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2 θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών. Υπολογιστική Ανάλυση, σχεδίαση και λειτουργία Στροβιλομηχανών και Ενεργειακών Συστημάτων». Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέες και καθαρές τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης ανθράκων και μη συμβατικών στερεών καυσίμων».

Θέση Program Manager στη Microsoft

Job Category: Technical Service and IT Location: Milan, IT Job ID: 853051-124002 Division: (Not Group Specific)

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άτομα με αναπηρίες

The European Parliament is offering paid traineeships to people with disabilities. These traineeships are open both to graduates of universities or equivalent institutions and to people whose qualifications are below university level. The programme offers five-month paid traineeships to disabled candidates, and is run in addition to the other options for traineeships and study visits in the Secretariat of the European Parliament.

Θέσεις εργασίας σε Δήμους

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δήμος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ , ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

120 θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Πολυτεχνείο Κρήτης: θέση ΔΕΠ στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ’ αριθμ. 3970/21-06-2013, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 951/27-08- 2013/τ.Γ, προκηρύσσεται μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Γεωπόνοι και κτηνίατροι για τον ΕΛ.Γ.Α.

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα τoυς εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικές εργασίες

13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΓ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μηχανολόγος μηχανικός για το Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

Mechanical Engineer- H/F – CDD 18 months Within the framework of the activities led in the service, we are in charge of the mechanical design of the MERLIN spacecraft and we are responsible of the structure of the SEIS instrument developed in partnership with Germany. Under the authority of the head of the service, the holder as mechanical engineer will contribute to the mechanical dimensioning of the MERLIN and SEIS projects. He will assure the mechanical compatibility of the Myriade Evolutions platform with the MERLIN payload. He will also bring his support to the engineer in charge of the SEIS structure in particular for the mechanical analyzses and for the mechanical tests.

Θέση συντονιστή εργαστηρίου (χημικό) για το Institute for Molecular Medicine Finland

The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is a partner institution of the European Molecular Biology Laboratory. FIMM is a joint venture of the University of Helsinki, the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), the National Institute for Health and Welfare (THL) and the VTT Technical Research Centre of Finland. FIMM is located on the Meilahti medical campus in Helsinki. FIMM is currently seeking a

125 άτομα ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΙΕΚ του Υπ. Τουρισμού

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 125 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Θέσεις εργασίας στο Facebook

Business Development, Corporate Communications, Design, Developer Operations, Growth & Analytics, Monetization, Platform Operations, Public Policy, Recruiting, Sales, Software Engineering

19 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

19 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Προκήρυξη θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7538/3-10-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει εκδώσει την ακόλουθη προκήρυξη η οποία αφορά σε θέση συμβασιούχου υπαλλήλου:

Αιτήσεις για σπουδαστές και καθηγητές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αρχίζουν από σήμερα Δευτέρα 7 Οκτωβρίου για τους υποψήφιους σπουδαστές και από αύριο Τρίτη 8 του μηνός για τους υποψήφιους καθηγητές οι αιτήσεις για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Ειδικός επιστήμονας για διδασκαλία Αστικού Δικαίου στο Παν/μιο Μακεδονίας

Η γενική συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισε να προσλάβει έναν (1) ειδικό επιστήμονα (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο" του Α' εξαμήνου υποχρεωτικό με τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2013 - 2014.

ΤΕΙ Δ. Ελλάδας: Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες στο ΜΠΣ του Τμήματος Μηχανολογίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις με Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για την υλοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας «Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με δύο κατευθύνσεις

Θέση ερευνητή στη βρεφική διατροφή

Τίτλος: Contract Research Officer – Infant Nutrition Οργανισμός: Teagasc

Σελίδες