Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

515 νέες θέσεις εργασίας σε ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, φορείς

515 νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν σε ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, φορείς και ΟΤΑ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Μέσω των διαγωνισμών, θα επιλεγούν υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

 

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop