62 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δυο (62) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία - εφορείες αρχαιοτήτων – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.), ως κατωτέρω:

548 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ: η προκήρυξη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι θέσεις έχουν ως ακολούθως:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

- Κλάδος ΠΕ Εφοριακών, τετρακόσιες δέκα οκτώ (418) θέσεις.

- Κλάδος ΠΕ Τελωνειακών, εκατόν τριάντα (130) θέσεις.

Άμεσα οι δύο προκηρύξεις για 610 μόνιμες θέσεις

Από μέρα σε μέρα αναμένονται οι δύο προκηρύξεις για 610 μόνιμες προσλήψεις για διάφορες ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι οποίες θα προβλέπουν και τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Ειδικότερα οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα αφορούν 548 μόνιμες προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  ενώ στο εθνικό τυπογραφείο στάλθηκε από το ΑΣΕΠ και η νέα προκήρυξη 16Κ/2017 για μόνιμες προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης και τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Οι πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

43 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

308 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Οι πρόσφατες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ.

 

 

2.386 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών τον Δεκέμβριο

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει ένα κύμα προσλήψεων στο Δημόσιο σε διάφορους φορείς, όπως υπουργεία, ΔΕΚΟ, δήμους, νοσοκομεία, μουσεία, ΟΑΕΔ κ.ά.

8.845 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους: οι πίνακες με τις θέσεις

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα αφορούν μόνιμη απασχόληση.

Οι αποφάσεις αφορούν: πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Για να δείτε τις θέσεις πατήστε εδώ.

435 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Αθηναίων η πρόσληψη προσωπικού τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) ατόμων.                                                                                   &nbs

53 θέσεις μη ιατρικού προσωπικού στο Γ. Ν. Θ. Ιπποκράτειο

Δύο προκηρύξεις έχουν δημοσιευθεί για την πρόσληψη συνολικά 53 ατόμων μη ιατρικού προσωπικού στο Γ. Ν. Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ".                                                                  

 

Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

19 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

218 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ.

 

Στο Εθν. Τυπογραφείο η προκήρυξη για 62 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής

400 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Αρχίζουν οι διαδικασίες πρόσληψης 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 548 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Κατάρτιση 4.000 νέων στο λιανικό εμπόριο

Η ΕΣΕΕ προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Έρχονται 5 διαγωνισμοί για 1.132 μόνιμες θέσεις

ToΑΣΕΠ επεξεργάζεται 5 διαγωνισμούς για το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες περιμένουν από την Ανεξάρτητη Αρχή και νέα αιτήματα για προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού σε ΟΑΣΑ και φυλακές. Οι διαγωνισμοί που θα τρέξουν άμεσα είναι οι εξής:

121 μόνιμοι σε νησιωτικούς δήμους

7.180 προσλήψεις σε 34 δήμους: κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα και φορέα

Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν οι αιτήσεις ανέργων για 7.180 νέες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους.

Οι συμβάσεις της νέας κοινωφελούς εργασίας είναι 8μηνης διάρκειας. Όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα και φορέα.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ

Θέσεις εργασίας σε Vodafone, Fraport, Πλαίσιο, Starbucks

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στην παρούσα περίοδο από Vodafone, Fraport, Plaisio και Starbucks.                                                                         &

295 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και 28 στο εξωτερικό στον Ιδιωτικό Τομέα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

295 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

28 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

8.800 μόνιμες θέσεις Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο θα βγουν προκηρύξεις για συνολικά 8.800 μόνιμες θέσεις σε ΟΤΑ και τέσσερις φορείς του Δημοσίου. Συγκεκριμένα:                                                                                                              

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση