Εργασία σε ΟΠΑΠ, ΜΙΚΕΛ και Creta Farms

 Creta Farms

6.877 μόνιμες και εποχικές θέσεις το καλοκαίρι

Σε 6.877 ανέρχονται οι μόνιμες και εποχικές προσλήψεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με το ένθετο του Ελεύθερου Τύπου, «Αγορά Εργασίας». Ήδη οι πρώτοι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν από τα μέσα Μαΐου προκειμένου να είναι στο πόστο τους οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο κομμάτι του τουρισμού όπως για παράδειγμα οι αρχαιοφύλακες, οι υπάλληλοι δημοτικών πλαζ και οι ναυαγοσώστες.

200 άτομα για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

25 άτομα στο Διπλωματικό Σώμα

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, και ώρα 10:00.

2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια,

ΟΑΕΔ: πρόγραμμα για 10.500 ανέργους 55-67

Μετά το Πάσχα θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί το διάστημα ανάμεσα στις 24 με 28 Απριλίου 2017.

265 άτομα για τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 265 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης με ονομασία «Ενίσχυση υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό» του εθνικού προγράμματος του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Δείτε πώς κατανέμονται οι θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα:

ΤΟΠΟΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ

26 θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοινώνει:

Α. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 1 μήνα, 1 ατόμου για την προβολή της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισμό της ομάδας εθελοντών / έκτακτου προσωπικού.

Νέες θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ και Δημόσιο

Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε ΟΤΑ και δημόσιους οργανισμούς αυτήν την περίοδο είναι οι ακόλουθες:

Θέσεις εργασίας σε Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ΜΕΤΡΟ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τη Δ/νση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πτυχιούχους ΑΕΙ για τα εργοστάσια της στην Ελλάδα.

Προφίλ υποψηφίου:

520 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Νέες προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανακοίνωσε η ΔΕΗ και αυτήν την εβδομάδα. Δείτε παρακάτω όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

ΔΕΗ: Προσλήψεις 230 ατόμων στο Λιγνιτικο Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που εδρεύει στην Νέα Φιλοθέη του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η προκήρυξη για τις 70 θέσεις στην ΕΥΑΘ

To ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ως κατωτέρω:

Vodafone, Wind, Cyta, Forthnet: Θέσεις εργασίας

VODAFONE

Job Title:             Database Administrator

Closing date:      19/4/2017

Job type:             Full time

 

Job Title:             OSS Support Engineer

Closing date:      19/4/2017

Θέσεις εργασίας σε Notos Galleries, Attica, OKANA, Serinth

Notos Galleries

Ζητούνται:

Δυναμικά και φιλόδοξα στελέχη Λιανικής πώλησης

Με ταλέντο και πάθος για το στυλ και τη μόδα!

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση