Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 νέους 18-24 ετών

OΣύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας άρχισε την υλοποίηση ενός επιδοτούμενου προγράμματος για 3.000 άνεργους νέους, 18-24 ετών σε τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για Άνεργους Νέους.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 380 ώρες και θα περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο για τους ωφελουμένους.

Διδακτικό προσωπικό για την Ελληνική Αστυνομία

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας     ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως: 

31 θέσεις εργασίας στην Κομισιόν

Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η Κομισιόν στην παρούσα περίοδο είναι οι εξής:

Βγαίνει η προκήρυξη για τις 70 θέσεις στην ΕΥΑΘ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις εβδομήντα (70) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα κατανέμονται ως εξής:

218 θέσεις εργασίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) θα προβεί στην πρόσληψη:

Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών

 Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών

Αρχίζουν οι αιτήσεις για 10.000 θέσεις εργασίας

Από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

1.962 μόνιμοι και εποχικοί σε ΔΕΚΟ

Το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν πέντε διαγωνισμοί για την πρόσληψη 1.962 μόνιμοι και εποχικοί υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα:

520 μόνιμοι και εποχικοί στην ΕΥΔΑΠ

Δόθηκε η έγκριση για 220 θέσεις εποχικού προσωπικού με 8μηνα από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Οι ειδικότητες που θα αφορά είναι τέσσερις: πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές, δεκαέξι (16) άτομα κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, οκτώ (8) άτομα κατηγορίας ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, σαράντα δύο (42) άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί και εκατόν τεσσάρων (104) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες.

1.024 μόνιμες θέσεις εργασίας σε υπουργεία και οργανισμούς

Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες το ΑΣΕΠ πρόκειται να εκδώσει σταδιακά επτά διαγωνισμούς για 1.024 θέσεις τακτικού προσωπικού ή αορίστου χρόνου για τα υπουργεία Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, αλλά και για την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» πρόκειται το αμέσως προσεχές διάστημα να εκδοθούν τρεις προκηρύξεις.

Στους διαγωνισμούς που θα εκδοθούν πρώτοι περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

218 γιατροί και νοσηλευτές στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη:

Α. 41 ατόμων κατηγορίας ΠΕ Ιατρών και

Β. 177 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών

Θέσεις εργασίας σε Vodafone, Starbucks, ΑΒ Βασιλόπουλο

 

Vodafone

Job Title:             Database Administrator

Closing date:      19/4/2017

Job type:             Full time

 

6.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

Προσλήψεις 6.500 μονίμων θα γίνουν στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, με στόχο να καλυφθούν πολλά από τα κενά που θα προκύψουν μέσα στο 2017 από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Οι μνημονιακοί περιορισμοί για τις προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο ωστόσο κρατάνε τα... νούμερα χαμηλά και έτσι δεν αναμένεται να καλυφθεί παρά το 1/4 των αποχωρήσεων. Ο δρόμος πάντως με βάση το πλάνο του υπουργείου για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσα στο 2017 έχει ανοίξει και μαζί ανοίγουν και 6.500 θέσεις.

Διδακτικό προσωπικό για την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσε στη δημοσιότητα δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στην πρώτη προκήρυξη η Σχολή Αξιωματικών ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018.

Η νέα προκήρυξη για τις 404 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το ΑΣΕΠ προκήρυξε εκ νέου την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ γραμματέων στο υπουργείο δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

48 μόνιμες θέσεις σε Εθνικό Τυπογραφείο, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ο.Σ.Ε.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δέκα επτά (17) θέσεις.

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση