203 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

Σύντομα θα δημοσιευθεί, καθώς απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

ΟΑΕΔ: 12.382 άνεργοι σε 2 νέα προγράμματα

Δύο προγράμματα αναμένονται σύντομα να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ.

Το πρώτο αφορά τη στελέχωση των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, μέσω πρόσληψης 1.882 ανέργων, όπως την προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

257 μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) ως κατωτέρω:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Θέσεις πρακτικής άσκησης

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

265 θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών

H Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα πέντε (265) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

14 θέσεις στη ΔΕΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

Εγκρίθηκαν 391 θέσεις σε ΝΠΙΔ

Εγκρίθηκε η σύναψη τριακοσίων ενενήντα μίας (391) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (σε περίπτωση αναγνωρισμένων σχολών), σε ΝΠΙΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

1.330 θέσεις με 6 διαγωνισμούς τον Μάιο

Έξι διαγωνισμοί για μόνιμο και εποχικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ πρόκειται πολύ σύντομα να δημοσιευθούν. Συνολικά, θα γίνουν 1.330 προσλήψεις 2 υπουργεία, στην ΕΥΔΑΠ, σε κέντρα υποδοχής, στην υπηρεσία ασύλου και σε νοσοκομεία-ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», πέρα από τους διαγωνισμούς αυτούς, σε λίγες μέρες ξεκινά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον έκτο διαγωνισμό (5Κ/2017) του ΑΣΕΠ για 257 μονίμους. Όσο για τις επόμενες μεγάλες προκηρύξεις του Μαΐου, αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

170 μόνιμοι στο υπ. Δικαιοσύνης

511 προσλήψεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη πεντακοσίων έξι (506) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως έντεκα (11) μήνες για παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς και πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

1.882 θέσεις για τα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα πρόσκληση της κοινωφελούς εργασίας για την πρόσληψη 1.882 ανέργων που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων σε διάφορες Περιφέρειες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

26 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Job title

Grade

Location(s)

Institution/Agency

Type of contract

Deadline

Διάφορες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Αυτές είναι ορισμένες από τις θέσεις εργασίας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας:

Υπεύθυνη Υποδοχής - Γλυφάδα

COSMETIC DERMA MEDICINE

Οδηγοί

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ

Τρέχουσες θέσεις σε ΟΤΑ και οργανισμούς

Οι πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε ΟΤΑ και οργανισμούς είναι οι εξής:

220 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Εργασία σε τέσσερις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εν όψει καλοκαιριού οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων αναζητούν προσωπικό για να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία τους. Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας σε τέσσερις μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους.

 

Club Med

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση