Η προκήρυξη για τις 53 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας - ΑΕΜΥ Α.Ε., στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών - Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σαράντα οκτώ (48) θέσεις.

119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ και Δημόσιο

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε ΟΤΑ και Δημόσιο.                                                                   

 

Ειδικότητες και προσόντα για τους 5.000 μόνιμους στους δήμους

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται η νέα προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 5.000 μονίμων στους δήμους.

Το ΑΣΕΠ έχει επεξεργαστεί περίπου το 80% των αιτημάτων και απομένουν λίγοι ακόμη δήμοι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να σταλεί για ΦΕΚ η νέα προκήρυξη. Στελέχη του ΑΣΕΠ εκτιμούν ότι ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να εκδοθεί πριν το τέλος του 2017.

Σύντομα η προκήρυξη για 335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

7 προγράμματα του ΟΑΕΔ για 81.000 ανέργους

Επτά νέα προγράμματα θα θέσει σε εφαρμογή μέσα στο επόμενο 6μηνο η διοίκηση του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, τα οποία θα αφορούν 81.000 ανέργους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Attica, Lidl, Intersport

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι εταιρίες Attica, Lidl και Intersport.                                                                                                                                &

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Attica, Lidl, Intersport

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι εταιρίες Attica, Lidl και Intersport.                                                                                                                                &

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 53 μόνιμες θέσεις

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.

193 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και 25 στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

193 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

25 θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Η προκήρυξη για 9 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη εννέα (9) θέσεων μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ. 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Google (Αθήνα)

Η Google (Αθήνα) προσφέρει τις ακόλουθες θέσεις για πρακτική άσκηση:                                                                                         

ΕΛΤΑ: Τα προσόντα για τις 510 μόνιμες θέσεις

Σε λίγες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για τις 510 μόνιμες θέσεις στα ΕΛΤΑ. Τα προσόντα που θα απαιτηθούν ανά ειδικότητα είναι τα ακόλουθα:                                                                                                             

ΕΛΤΑ: Οι ειδικότητες για τις 510 μόνιμες θέσεις

Μετά από μια δεκαετία, τα ΕΛΤΑ θα προχωρήσουν σε 510 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ.

Τα αρμόδια στελέχη της ανεξάρτητης αρχής επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες του διαγωνισμού ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την προκήρυξή του.

 

Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ

Ταχυδρόμοι

230

Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης

215

Διοικητικές ειδικότητες

25

Οδηγοί

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Βασιλόπουλο, Aegean, Παπαστράτο, Wind

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι εταιρίες Βασιλόπουλος, Aegean, Παπαστράτο και Wind.                                                                                                                              &n

Τρέχουσες θέσεις σε ΟΠΑΠ, ΠΛΑΙΣΙΟ, PUBLIC, STARBUCKS

 Αυτές είναι οι ειδικότητες που την παρούσα περίοδο ζητούν για να προσλάβουν προσωπικό οι εταιρίες ΟΠΑΠ, ΠΛΑΙΣΙΟ, PUBLIC και STARBUCKS.                                    

ΟΠΑΠ

228 τρέχουσες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Για να δείτε τις θέσεις, πατήστε εδώ.

Σύντομα η προκήρυξη για 7.685 ανέργους σε 34 δήμους

Προς το τέλος Οκτωβρίου υπολογίζουν τα στελέχη του ΟΑΕΔ ότι θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας για 7.685 ανέργους σε 34 δήμους της χώρας.                                                                       &nb

53 μόνιμοι σε 4 φορείς του Δημοσίου

Σύντομα θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 53 μονίμων σε 4 φορείς του Δημοσίου.                                                                             

754 μόνιμες θέσεις με 3 προκηρύξεις μέχρι τέλος του έτους

Τρεις νέες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό βρίσκονται στα γραφεία του ΑΣΕΠ σε διάφορους φορείς. Οι νέοι αυτοί διαγωνισμοί θα ανακοινωθούν σταδιακά το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του 2017 και θα αφορούν τους ακόλουθους οργανισμούς

633 σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση