Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Περιβαλλοντικός Επιστήμονας

Γενικές πληροφορίες

Ο Περιβαλλοντικός Επιστήμονας κάνει μελέτες και έρευνες για να ρυθμίσει, ελέγξει, προσδιορίσει, μειώσει ή εξαλείψει ρυπογόνα στοιχεία ή κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων. Παράλληλα στόχος του είναι να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών αναγκών του πληθυσμού. Έτσι, συγκεντρώνει, αναλύει και διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον, π.χ. ατμοσφαιρικούς ρύπους, ώστε να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Επιπλέον, ανακοινώνει τα πορίσματα στο κοινό, σε οργανισμούς κτλ., αλλά και παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ή συντονισμό και επίβλεψη σε σχετικά προγράμματα, φροντίζοντας να ελέγχει και να εφαρμόζει περιβαλλοντικούς κανόνες και οδηγίες. Επίσης υποβάλλει προτάσεις σχετικά με προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ασχολείται με προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, π.χ. καμπάνιες, τηλεοπτικά προγράμματα κτλ., αλλά και με διακρατικές συνεργασίες γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότητες

Ο ΠΕ συνήθως ειδικεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, όπως η οικολογία, η περιβαλλοντική βιολογία, η περιβαλλοντική χημεία, η γεωεπιστήμη. Μεταξύ των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται είναι η απομάκρυνση και επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, η μόλυνση του υπεδάφους, η όξινη βροχή ή η διατήρηση της άγριας ζωής, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Επαγγελματικό δικαίωμα – Δεξιότητες

Ένας ΠΕ μπορεί να εργαστεί σε δημόσιους φορείς (υπουργεία, οργανισμούς, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.), αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις ή γραφεία που ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές μελέτες και τον βιολογικό καθορισμό. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη διδασκαλία, ή ως σύμβουλος σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον (για επιχειρήσεις ή και νομικές υποθέσεις).

Εργασιακές συνθήκες

Γενικά ο ΠΕ εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, για να συγκεντρώνει στοιχεία, οπότε υφίσταται κάθε καιρική συνθήκη. Ωστόσο εργάζεται και σε εργαστήρια για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις έρευνές του. Το ωράριό του ενδέχεται να μην είναι σταθερό.

Προοπτικές

Ο ΠΕ μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά σε διοικητικές ή εποπτικές θέσεις ή, ανάλογα με την εμπειρία, να παρέχει συμβουλές ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: