Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Περιβάλλον είναι το σύνολο των πραγμάτων και στοιχείων που μας περιβάλλουν, αλλά και οι ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι, σε αυτό περιλαμβάνονται τόσο τα έμβια όντα (ζώα, φυτά κτλ.), όσο και τα άβια όντα, όπως βράχοι, χώμα, νερό, αέρας, κτίρια κ.ά. Καθίσταται, επομένως, φανερό πως τα περιβαλλοντικά επαγγέλματα είναι από τα πλέον σημαντικά, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει προστασία της ζωής τόσο της δικής μας όσο και των επόμενων γενεών.

Ο χώρος των περιβαλλοντικών επιστημών είναι από τους ευρύτερους που υπάρχουν σήμερα, εξαιτίας ακριβώς της ποικιλότητας που παρουσιάζει το αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος επιλέξει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσει με ποιον ειδικότερα κλάδο θα ασχοληθεί.

Η ευρύτητα και η σημασία του κλάδου αυτού για τη ζωή μας έχει ως συνέπεια τη διαρκή δημιουργία θέσεων εργασίας, ακόμα και σε καιρούς κρίσης. Γι’ αυτό και στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πολλά από τα επαγγέλματα με προοπτική.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος της ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει ποικίλους τομείς, όπως πετρέλαιο, αέριο, άνθρακας, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας κτλ.

Ο ενεργειακός τομέας συνδέεται άρρηκτα με τον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς η χρήση της ενέργειας επηρεάζει το περιβάλλον (π.χ. μόλυνση από τη χρήση του πετρελαίου). Από την άλλη, η ενέργεια είναι εξίσου σημαντική με το περιβάλλον για τη ζωή μας, αφού χωρίς αυτήν ο ανθρώπινος πολιτισμός, όπως τον γνωρίζουμε, θα μεταβαλλόταν ριζικά (αρκεί να σκεφτεί κανείς τι θα στερούμασταν αν κάποια στιγμή παύαμε να είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα).

Έτσι, ο ενεργειακός τομέας θα πρέπει να αναπτύσσεται με ιδιαίτερη φροντίδα για το περιβάλλον, κάτι που αποτελεί σημαντική πρόκληση για όσους επιλέγουν να ασχοληθούν με τον κλάδο αυτόν.

Η κρίση, είναι αλήθεια, έχει επηρεάσει και τον τομέα αυτόν. Ωστόσο, η τεχνολογία και οι ανάγκες για νέες μορφές ενέργειας δίνουν ώθηση ή και δημιουργούν νέα επαγγέλματα που αφορούν την ενέργεια (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).