Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Προστασίας του Περιβάλλοντος εκτελεί ελέγχους στο εργαστήριο και σε εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να παρατηρεί την κατάσταση και να διερευνά πηγές μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που επηρεάζουν την υγεία. Έτσι, συγκεντρώνει δείγματα από το χώμα, το νερό, τον αέρα κτλ., ετοιμάζει σχετικές αναφορές και πίνακες δεδομένων που ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα που αφορούν τον έλεγχο της μόλυνσης και την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μπορεί να ασχοληθεί με προβλήματα όπως η όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ.

Ειδικότητες

Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Προστασίας του Περιβάλλοντος μπορεί εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης, όπως η διαχείριση αποβλήτων, ο έλεγχος και η διαχείριση επικίνδυνων υλικών κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Προστασίας του Περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές ή αρχιτεκτονικές εταιρείες ή ως σύμβουλος βιομηχανιών ή κυβερνητικών οργανισμών σχετικά με τις πολιτικές προς το περιβάλλον.

Εργασιακές συνθήκες

Το εργασιακό περιβάλλον εξαρτάται από τον τομέα εργασίας. Οπότε ο Τεχνικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργάζεται σε γραφεία, εργαστήρια, σε βιομηχανικές μονάδες, ή στο ύπαιθρο σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα υλικά, οπότε πρέπει να τηρούν με αυστηρότητα όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία που αποκτά κανείς και το χώρο όπου εργάζεται, μπορεί να ανελιχθεί σε θέσεις ευθύνης και να αναλάβει σημαντικά και μεγάλα έργα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: