Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΑΠΕ) ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή, υδραυλική κτλ.). Μεταξύ των καθηκόντων του είναι να συντάσσει και να επιβλέπει την εκτέλεση σχετικών έργων, να καθορίζει το ποσοστό ενέργειας που μπορεί να παραχθεί, να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία κτλ.

Ειδικότητες

Ο ΕΑΠΕ μπορεί να ειδικευθεί σε ξεχωριστές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΑΠΕ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες παραγωγής ενέργειας ή σε συναφείς τομείς ως σύμβουλος επί θεμάτων ενέργειας.

Εργασιακές συνθήκες

Η εργασία του ΕΑΠΕ εκτελείται τόσο σε χώρους γραφείου όσο και στην ύπαιθρο. Ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνει και ταξίδια.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός ΕΑΠΕ εξαρτώνται από τον τομέα όπου εργάζεται. Κάποιος με εμπειρία αναλαμβάνει μεγαλύτερα έργα και τίθεται επικεφαλής ομάδας τεχνικών και άλλων συνεργατών. Ο έμπειρος ΕΑΠΕ έχει επίσης τη δυνατότητα να εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: