Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνολόγος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (ΤΠΦΑ) ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη, την παραγωγή, την επεξεργασία και την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Επίσης επιβλέπει τη διαδικασία γεώτρησης για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, καθώς και όλα τα στάδια διύλισης του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του (π.χ. κηροζίνη, πετρέλαιο κτλ.), συνεργάζεται με τους γεωεπιστήμονες.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει ένας ΤΠΦΑ είναι η ικανότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλους σε δύσκολα προγράμματα.

Ειδικότητες

Ο ΤΠΦΑ μπορεί να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, όπως η ανάλυση των δομών του υπεδάφους και η βελτιστοποίηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΤΠΦΑ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την πώληση εξοπλισμού και εργαλείων σε πετρελαϊκές εταιρείες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, αλλά και να διδάξουν σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Εργασιακές συνθήκες

Αν και ο ΤΠΦΑ εργάζεται και σε συνθήκες γραφείου, τις περισσότερες φορές βρίσκεται στο χώρο άντλησης ή επεξεργασίας, οπότε αντιμετωπίζει επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Επίσης, ορισμένες φορές απαιτείται να ταξιδεύει και να διαμένει στο εξωτερικό.

Προοπτικές

Ο ΤΠΦΑ μπορεί να αναλάβει θέσεις διοικητικές ή να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία συμβουλευτικής.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατοχύρωση επαγγελματικού δικαιώματος

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: