Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Ανανεώσιμης Ενέργειας

Γενικές πληροφορίες

Ο Μηχανικός Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΜΑΕ) ασχολείται με την καταγραφή και ανάπτυξη εναλλακτικών παροχών ενέργειας. Εντοπίζει ευκαιρίες για οικονομική χρήση ενέργειας, επιβλέπει εργασίες κατασκευής για εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία, επιθεωρεί και ελέγχει ενεργειακά συστήματα, συντάσσει εκθέσεις, διευθύνει το σχεδιασμό ή την κατασκευή έργων διατήρησης ενέργειας κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει ένας ΜΑΕ είναι η κλίση για τα μαθηματικά και τις επιστήμες, η δυνατότητα εφαρμογής τους για την επίλυση προβλημάτων, αλλά και η ικανότητα επικοινωνίας, η γνώση Η/Υ και η άντληση και επεξεργασία πληροφοριών.

Ειδικότητες

Ένας ΜΑΕ μπορεί να ειδικευθεί και να είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό μηχανημάτων, τη βελτιστοποίηση ηλεκτρικής παραγωγής ή την ανάπτυξη νέων μέσων για την παραγωγή ενέργειας.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΜΑΕ μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος ή ερευνητής.

Εργασιακές συνθήκες

Συνήθως ένας ΜΑΕ κινείται μεταξύ γραφείου και εργοταξίου, οπότε είναι εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία και το χώρο όπου εργάζεται, ο ΜΑΕ μπορεί να αποκτήσει διοικητικά καθήκοντα, να τεθεί επικεφαλής ομάδας ή να εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: