Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπεύθυνος Παραγωγής Βιοκαυσίμων

Γενικές πληροφορίες

Ο Υπεύθυνος Παραγωγής Βιοκαυσίμων (ΥΠΒ), διαχειρίζεται και συντονίζει δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή βιοκαυσίμων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη τεχνολογία και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής. Συνδιαλέγεται με τεχνικούς και άλλο προσωπικό για να διασφαλίσει τα στάνταρ παραγωγής και ποιότητας, διεξάγει ελέγχους κόστους και συντάσσει προϋπολογισμούς, ελέγχει και αναλύει την παραγωγή του βιοκαυσίμου, αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες για τη μείωση των λειτουργικών προβλημάτων, συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΥΠΒ μπορεί να εργαστεί στον τομέα των καυσίμων και σε συναφείς με αυτόν χώρους.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΥΠΒ εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου αλλά και χώρου παραγωγής βιοκαυσίμων, όπου θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, αλλά κάνει και δουλειά γραφείου. Έχει σταθερό ωράριο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί για να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: