Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ηλιακών Εγκαταστάσεων

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός Ηλιακών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) έχει ως καθήκοντα το σχεδιασμό και συντονισμό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμικών συστημάτων, την επίβλεψη των τεχνικών και γενικότερα του προσωπικού που εγκαθιστά τα συστήματα αυτά, την αξιολόγηση της απόδοσης ή λειτουργικότητας του συστήματος και των επιμέρους τμημάτων του, το συντονισμό ή τον προγραμματισμό επιθεωρήσεων κτιρίων για την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, τον έλεγχο λειτουργικότητας, τον καθορισμό των αναγκών του πελάτη για τέτοια συστήματα κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει ένας ΕΗΕ είναι η οργανωτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η χρήση Η/Υ, εργαλείων κ.ά.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΗΕ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στον κατασκευαστικό χώρο, σε κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΗΕ εργάζεται τόσο σε συνθήκες γραφείου, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Ενδέχεται να χρειαστεί να εργαστεί και σε ύψη, οπότε θα πρέπει να τηρεί με αυστηρότητα τους κανόνες ασφαλείας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Νομοθετικό πλαίσιο για την ηλιακή ενέργεια

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: