Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Κομποστοποιημένων Απορριμμάτων

Γενικές πληροφορίες

Ο Διαχειριστής Κομποστοποιημένων Απορριμμάτων (ΔΚΑ) διευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες για τη διάθεση κομποστοποιημένων απορριμμάτων στους κατάλληλους τόπους, επιθεωρεί μια τοποθεσία και συζητά με το προσωπικό ώστε να καθορίσει τις διαδικασίες και τις μεθόδους για τη χρησιμοποίησή της για τα απορρίμματα, σχεδιάζει λειτουργίες διάθεσης των απορριμμάτων ώστε να υπάρξει η βέλτιστη χρήση της χωματερής, βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες για την κομποστοποίηση και τη διαχείριση των απορριμμάτων γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δουλειά του κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει ένας ΔΚΑ είναι η ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας, η επίλυση προβλημάτων

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΔΚΑ εργάζεται σε κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΔΚΑ εργάζεται τόσο σε γραφείο όσο και στους χώρους διαχείρισης κομποστοποιημένων απορριμμάτων. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να ταξιδέψει στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για μικρά χρονικά διαστήματα.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: