Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Έξυπνου Πλέγματος

Γενικές πληροφορίες

Ο Μηχανικός Έξυπνου Πλέγματος (ΜΕΠ) ασχολείται με το πλέγμα που μεταφέρει ηλεκτρισμό από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τον καταναλωτή και περιλαμβάνει καλώδια, υποσταθμούς, μετατροπείς, διακλαδώσεις κτλ. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι να παρακολουθεί και καταγράφει την υποδομή και το σύστημα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, να επιλύει τα προβλήματα που ανακύπτουν, να ετοιμάζει τεχνικά ή τοπογραφικά σχέδια ώστε η εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη, να συγκεντρώνει στοιχεία και να γράφει αναφορές σχετικά με υπάρχουσες ή πιθανές μελέτες ή έργα ηλεκτρισμού κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει κανείς για να γίνει ΜΕΠ είναι η ικανότητα χειρισμού εργαλείων και Η/Υ, καθώς και η επιθυμία για διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΜΕΠ μπορεί να εργαστεί σε οργανισμούς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας ή σε εργαστήρια που κάνουν έρευνες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΜΕΠ εργάζεται κυρίως σε συνθήκες γραφείου. Όταν εργάζεται σε εργοστάσιο ή σε εργαστήριο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει και το χώρο όπου εργάζεται ο ΜΕΠ μπορεί να εξελιχθεί αναλαμβάνοντας έργα με περισσότερες ευθύνες ή να τεθεί επικεφαλής ομάδας εργασίας ή έρευνας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Smart Grids European Technology Platform

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: