Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κατασκευαστής Ανακυκλώσιμων Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Ο Κατασκευαστής Ανακυκλώσιμων Προϊόντων (ΚΑΠ) κατασκευάζει προϊόντα χρησιμοποιώντας τεχνικές που μειώνουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, αναπτύσσοντας νέες αγορές και χρήσεις που βασίζονται σε υλικά που διαφορετικά θα ήταν απορρίμματα.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΚΑΠ μπορεί να εργαστεί σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, όπου απαιτείται η κατασκευή προϊόντων, όπως οι τομείς των πλαστικών, του χαρτιού, των μετάλλων, των ελαστικών, των υφασμάτων κτλ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΚΑΠ εργάζεται κυρίως σε εργαστήρια.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: