Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Υλικών

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνολόγος Υλικών (ΤΥ) ασχολείται με το σχεδιασμό, τη σύνθεση και την τροποποίηση των υλικών, ώστε να έχουν μεγαλύτερη αντοχή και να είναι περισσότερο λειτουργικά. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την καταγραφή της απόδοσης και της φθοράς ενός υλικού, το σχεδιασμό των διαδικασιών ελέγχου και δοκιμασίας του υλικού, ενίοτε τη δημιουργία νέων υλικών, προετοιμασία αναφορών προόδου και προϋπολογισμού κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν ΤΥ είναι η ικανότητα για επίλυση προβλημάτων, οργάνωση διαδικασιών

Ειδικότητες

Συνήθως ο ΤΥ μπορεί να ειδικευτεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή υλικών, όπως τα μέταλλα, τα ηλεκτρονικά υλικά, το γυαλί, τα βιομηχανικά ορυκτά.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΤΥ μπορεί να εργαστεί σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, όπως η βιομηχανία ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, βιοϊατρικής, κατασκευής αεροσκαφών κτλ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΥ εργάζεται τόσο σε γραφείο όσο και σε εργαστήρια, όπου ανάλογα με το υλικό που ερευνά απαιτείται να τηρεί τους αντίστοιχους κανόνες ασφαλείας.

Προοπτικές

Ο ΤΥ, ανάλογα με τον τομέα και το χώρο όπου εργάζεται, μπορεί να αναλάβει περισσότερο διοικητικές θέσεις ή και να μεταπηδήσει στο χώρο τους ελεύθερου επαγγέλματος, π.χ. παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ή να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: