Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Έξυπνων Κτιρίων

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός Έξυπνων Κτιρίων (ΕΕΚ) ασχολείται με το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σπιτιού και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο ΕΕΚ αναλύει τις ανάγκες του πελάτη, σχεδιάζει το σύστημα, επιβλέπει την εγκατάσταση και ελέγχει την αποτελεσματικότητά του. Τέτοια συστήματα αφορούν το φωτισμό, την ασφάλεια του σπιτιού, τη θέρμανση, τις τηλεπικοινωνίες και τη διαχείριση ενέργειας κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας ΕΕΚ είναι η οργανωτική ικανότητα, η δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, η ικανότητα επικοινωνίας ώστε να κατανοεί τις ανάγκες του πελάτη και να συνεργάζεται με τους διάφορους τεχνίτες κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΕΚ μπορεί να εργαστεί στον τομέα της κατασκευής κτιρίων.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΕΚ εργάζεται τόσο στο γραφείο όσο και στο χώρο κατασκευής/επισκευής ενός κτιρίου.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: