1 θέση ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στo αριθ. 744/15 Ιουλίου 2013, τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Δύο θέσεις εργασίας στο European Aviation Safety Agency

Τίτλος θέσης: Flight Test Pilot - Fixed Wing (AD 11) - 1 Full-time post and 1 Part time (50%) post,

Ζητείται Financial assistant - Financial IT System Helpdesk για το Joint Research Center

The job is to support the operation of the JRC'S local financial system JIPSY. The job involves all aspects of providing helpdesk support to a complex financial system, such as: troubleshooting, investigating errors, managing users.

Αρχαιολόγος για τον Δήμο Κορινθίων

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του Υποέργου «Δαπάνη για Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» ως εξής: 1 (ΠΕ) αρχαιολόγος (περιοχή απασχόλησης: Δήμος Κορινθίων).

Συντηρητές για την 4η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 4η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Γεωπόνοι στην Καβάλα

Ανακοινώθηκε η πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψηεποχικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Οι θέσεις είναι: 2 (ΠΕ) ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ Τ.Ε.ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από προσλήψεως έως 30/11/13.

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ΔΕΠ:

Θέση Humanitarian Advocacy Advisor στον οργανισμό Save the Children

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. We work in 120 countries. We save children's lives; we fight for their rights; we help them fulfil their potential.

9 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Ναυτικό προσωπικό για τη Σύρο

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄ 43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄ 213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου που εδρεύει στη Σύρο και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

Ζητείται πλοηγός για Μύκονο

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (01) πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο παράρτημα Πλοηγικού Σταθμού Μυκόνου που εδρεύει στη Μύκονο.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», το οποίο διορίσθηκε με τον με αριθμ. 25/21.8.2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 400) και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων: α) του Διευθύνοντος Συμβούλου και β) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169).

35 θέσεις εργασίας στο λιμάνι του Πειραιά

Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄ 213) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

2.200 θέσεις επιπλέον σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους έως 35 χρονών

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ η έγκριση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα όπου και είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εως 35 ετών θα παρέχει επιπλεόν 2200 επιδοτούμενες προσλήψεις από τις 5000 που είχε επιδοτήσει μέχρι στιγμής.

Αποτελέσματα προγράμματος για τη γυναικεία απασχόληση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Έτσι, αποφάσισε:

Μεταπτυχιακό συνεργάτη ζητά το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση για το Εσωτερικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: The Causal Relationship between Financial Incentives and Fertility and Allocation of Time: Theory Evidence and Implications on Welfare and Design of Family Policy.

Θέση EXPERT IN NETWORK AND INFORMATION SECURITY στον ENISA

ENISA is looking for an expert in the field of Network and Information Security (NIS) to support its work as highlighted in the previous chapter. The prospective candidate will on the one hand be responsible for supporting the other members of the unit in their projects (as assigned by the head of unit) and on the other hand to support the smooth functioning of the unit on day-to-day basis. The following list of duties is not exhaustive but indicative, and assigning to duties will be subject of decisions made by the head of unit.

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλιεύσαμε και σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Ελβετία Σουηδία

Θέση TECHNICAL ASSISTANT στο Fusion for Energy

Τίτλος θέσης: TECHNICAL ASSISTANT – VACUUM VESSEL (F/M) As a member of the ITER Department of 'Fusion for Energy', the Technical Assistant will work in the Vacuum Vessel (VV) Project Team to contribute to the design, following-up of manufacturing contracts, data reports organization and filing. He/she will report directly to the Project Manager or Senior Project Officer.

2 Θέσεις εργασίας στη Eurojust

Τίτλος θέσης: Seconded National Experts Eurojust wishes to set up a list of candidates interested in a fixed-term agreement on secondment as a Seconded National Expert (hereinafter referred to as SNE) in the Legal Service, the Secretariat to the European Judicial Network („EJN‟), the Secretariat to the Joint investigation teams (JITs) or the Secretariat to the Genocide Network for a period of 2 years, renewable once.

Σελίδες