Θέσεις ΔΕΠ

Πέντε θέσεις ΔΕΠ έχουν προκηρυχθεί στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Κρήτης. Οι προκηρύξεις έχουν ως εξής:

Δύο δικηγόροι για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Λήγει τη Δευτέρα, 29/7/2013 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν ως σύμβουλοι-εξωτερικοί συνεργάτες με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την οριζόντια κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών νομικής φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

Web Designer ψάχνει η Travelplanet24

H Travelplanet24.com αναζητά Web Designer, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ιστοτόπου της. Θα πρέπει να έχει δύο χρόνια εμπειρία και να γνωρίζει HTML, CSS και Javascript.Περισσότερες πληροφορίες στην

Προκήρυξη για τη θέση του Γεν. Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Αποφασίστηκε η πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά καθώς και βιογραφικό σημείωμα.

To e-Learning του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες

To e-Learning του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες των κάτωθι ειδικοτήτων:

37 θέσεις στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας 1,7 μήνες (μέχρι και 42 ημερομίσθια ανά άτομο) και μέχρι τις 30-11-2013 τριάντα τέσσερα (34) συνολικά άτομα. Οι θέσεις είναι: 27 (ΥΕ) παγιδοθέτες, 3 (ΥΕ) δειγματολήπτες, 3 (ΥΕ) εργάτες αποθήκης, 1 (ΥΕ) εργάτης αποθήκης-δειγματολήπτης.

75 άτομα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη

Το Εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διμηνης διάρκειας, 75 άτομα. Οι θέσεις είναι:

Συντηρητής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη συντηρητή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης και των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης των υποσταθμών, των Η/Ζ του Νοσοκομείου μας και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, για ένα (1) έτος, (με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.338,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο ΕΚΠΑ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Πολιτικής Επιστήμης (Γ.Σ. 26-2-13) προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιολογία».

Θέσεις ΔΕΠ στο Παν/μιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει προκηρύξει δύο (2) θέσεις ΔΕΠ στους τομείς: 1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πρακτική άσκηση στην General Electric

H GE στην Αθήνα ζητά ένα άτομο για πρακτική άσκηση στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών.

589 θέσεις για τη Δημόσια Τηλεόραση

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Οι θέσεις αφορούν: α) τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ.

10 άτομα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πέλλας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πέλλας πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, συνολικά δέκα (10) άτομα. Οι θέσεις είναι: 1 (ΠΕ) πολιτικός μηχανικός, 1 (ΠΕ) χημικός, 1 (ΠΕ) ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, 1 (ΔΕ) χειριστής αποφρακτικού μηχανήματος, 1 (ΔΕ) οδηγός φορτηγού, 1 (ΔΕ) χειριστής σκαπτικού μηχανήματος (jcb), 4 (ΥΕ) εργάτες/εργάτριες χειρονάκτες.

33 άτομα στον Δήμο Σάμου

Ο Δήμος Σάμου πρόκειται να προσλάβει 33 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: 2 (ΔΕ) οδηγοί απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 28 (ΥΕ) εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορ/ρου), 1 (ΥΕ) εργάτες ύδρευσης-αποχέτευσης, 2 (ΔΕ) χειριστές μηχανημάτων έργου (αποφρακτικού).

Θέσεις εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αλιεύσαμε και σας προσφέρουμε ορισμένες θέσεις εργασίας σε πέντε χώρες της ΕΕ: Μ. Βρετανία Γαλλία Γερμανία Σουηδία Ελβετία

Πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση εξήντα δύο (62) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2013.

Εκπαιδευτές εκπαιδευτών για το ΕΑΠ

To Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο υλοποίησης, με ίδια μέσα, του Υποέργου 10 με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7» και «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το Ε λ λη ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 10 με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7» και «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ8», οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8 με MIS375686 & 375687 αντίστοιχα και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Πρόταση για ανάθεση έργου σε 200 εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων.

Θέσεις εργασίας στη Nestlé Hellas

Η Nestlé Hellas ζητά προσωπικό για να καλύψει δύο θέσεις εργασίας: Demand & Supply Planner (12μηνο συμβόλαιο) και Financial and/or DSP Analyst. Η θέση και τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

Θέσεις ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Στo αριθ.602/14.6.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα...2. Στo αριθ.606/17.6.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα...

Προσλήψεις σε δήμους

Δήμος Ζαγορίου: 4 άτομα, Δήμος Μώλου- Αγίου Κωνσταντίνου: 13 άτομα, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 20 άτομα, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 20 άτομα

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση