Ηλεκτροτεχνίτης δικτύων για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Πύργου της ΔΠΠ-Η που εδρεύει στον Πύργο του Νομού Ηλείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για τη Δημόσια Τηλεόραση

Ο Ειδικός Διαχειριστής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών, της κ. Γκίκας Μάναλης, ανακοινώνει ότι:

Παιδίατροι, βρεφονηπιοκόμοι, παιδαγωγοί, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, καθαριστές στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει εξήντα (60) άτομα, εκ των οποίων δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Παιδιάτρων, δεκαέξι (16) άτομα κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, εννέα (9) άτομα κλάδου ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών, ...

Συντηρητές αρχαιοτήτων για τη Λαμία

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (02) Συντηρητών Τ.Ε για την εκτέλεση του αρχαιολογικού υποέργου «Πρόσθετες αρχαιολογικές έρευνες αρμοδιότητας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Αρχή Α.Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ Ραχών του άξονα Π.Α.Θ.Ε» και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 15/12/2013 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ανάλογα με τις ανάγκες του.

Θέσεις εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2013)

Σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεγάλη Βρετανία Γαλλία Γερμανία Ελβετία Κάτω Χώρες Φινλανδία

Θέση Συμβούλου Άγχους στα Ηνωμένα Έθνη

Job Title: STRESS COUNSELLOR Posting Period: 12 September 2013-11 November 2013 Job Opening number: 13-MED-DSS-28196-R-NEW YORK (O)

Θέση Account Director στην εταιρία CIVITAS

Η CIVITAS επιθυμεί να προσλάβει Account Director (κωδ. AD) Χαρακτηριστικά υποψηφίου: • Ανώτατες σπουδές σε Επικοινωνία, Marketing, Διαφήμιση ή συναφές αντικείμενο. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί • Τουλάχιστον 6ετής και 3ετής αντίστοιχα προϋπηρεσίας • Εμπειρία στη διαχείριση corporate και brand πελατών • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, το internet και τα social media • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί • Επικοινωνιακή ικανότητα, sales skills, δημιουργικότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους πτυχιούχους μέσω του προγράμματος Leonardo Da Vinci

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης PBS υλοποιεί εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε Φορείς Υποδοχής που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου προκηρύσσονται οι παρακάτω έντεκα (11) θέσεις.

Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 

Κοινωνικής εργασίας, Πληροφορικής, Ακτινοφυσικοί, Φαρμακοποιοί

Ηλεκτροτεχνίτες και υπάλληλοι γραφείου για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Θέσεις εργασίας σε δήμους

(βρεφονηπιοκόμοι, βρεφοκόμοι, μάγειροι, προσωπικό καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων)

Δασολόγος και δασοπόνοι στο Δασαρχείο Λιδωρικίου

Το Δασαρχείο Λιδωρικίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Λιδωρικίου, που εδρεύει στο Λιδωρίκι του Νομού Φωκίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Βρεφονηπιοκόμοι, καλλιτέχνες, καθαρίστριες, εργάτες σε δήμους

Δήμος Άργους, Δήμος Σκύδρας, Δήμος Βέροιας, Δήμος Καρύστου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Ρήγα Φεραίου

Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων Θεσσαλονίκης

H «ΑΣ Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης» απευθύνει πρόσκληση σε ανέργους της Δυτικής Θεσσαλονίκη να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματική ένταξη κι επιχειρηματικότητα.

Προσλήψεις στη Δημόσια Τηλεόραση

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, κατόπιν της με ΑΠ 02/2013 «Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού» του Ειδικού Διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. για τις θέσεις Α.1 έως Ε.1 για όλες τις περιοχές, εκτός Θεσσαλονίκης. H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν συνιστά πρόσληψη των επιτυχόντων, καθώς απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους, με την προσκόμιση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά που θα προσκομισθούν δεν αποδεικνύουν τα δηλωθέντα κριτήρια ή τις ιδιότητες πρόσληψης ο υποψήφιος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Ξεκινά στις 19-9-2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Θέση Οικονομολόγου στην Κεφαλονιά

H ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη – Ανάπλαση Αρχαϊκού Ναού Σκάλας Κεφαλονιάς», η οποία θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από τη ΛΕ΄ ΕΠΚΑ, που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Μηχανικός λογισμικού για την IC Software

Τίτλοςθέσης: Junior Software Engineer
Εταιρία - Περιοχή: IC Software – Watford, UK

Μηχανολόγος μηχανικός για την Electrolux

Τίτλος θέσης: Senior Mechanical Engineer - Global Steam Technology Organization Εταιρία: Electrolux Περιοχή: Forlì, Italy

Σελίδες