2.200 θέσεις επιπλέον σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους έως 35 χρονών

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ η έγκριση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα όπου και είχε λήξει λόγω της κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων το προηγούμενο διάστημα .Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ανέργους εως 35 ετών θα παρέχει επιπλεόν 2200 επιδοτούμενες προσλήψεις από τις 5000 που είχε επιδοτήσει μέχρι στιγμής.

Αποτελέσματα προγράμματος για τη γυναικεία απασχόληση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Έτσι, αποφάσισε:

Μεταπτυχιακό συνεργάτη ζητά το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση για το Εσωτερικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: The Causal Relationship between Financial Incentives and Fertility and Allocation of Time: Theory Evidence and Implications on Welfare and Design of Family Policy.

Θέση EXPERT IN NETWORK AND INFORMATION SECURITY στον ENISA

ENISA is looking for an expert in the field of Network and Information Security (NIS) to support its work as highlighted in the previous chapter. The prospective candidate will on the one hand be responsible for supporting the other members of the unit in their projects (as assigned by the head of unit) and on the other hand to support the smooth functioning of the unit on day-to-day basis. The following list of duties is not exhaustive but indicative, and assigning to duties will be subject of decisions made by the head of unit.

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλιεύσαμε και σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Ελβετία Σουηδία

Θέση TECHNICAL ASSISTANT στο Fusion for Energy

Τίτλος θέσης: TECHNICAL ASSISTANT – VACUUM VESSEL (F/M) As a member of the ITER Department of 'Fusion for Energy', the Technical Assistant will work in the Vacuum Vessel (VV) Project Team to contribute to the design, following-up of manufacturing contracts, data reports organization and filing. He/she will report directly to the Project Manager or Senior Project Officer.

2 Θέσεις εργασίας στη Eurojust

Τίτλος θέσης: Seconded National Experts Eurojust wishes to set up a list of candidates interested in a fixed-term agreement on secondment as a Seconded National Expert (hereinafter referred to as SNE) in the Legal Service, the Secretariat to the European Judicial Network („EJN‟), the Secretariat to the Joint investigation teams (JITs) or the Secretariat to the Genocide Network for a period of 2 years, renewable once.

Πτυχιούχοι Πληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 304211 που εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 02 – «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο(2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

Θέση Βιολόγου στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) έχοντας υπόψη: 1. Την με αρ. πρωτ. 6187/07-05-2009, επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου B’ και Γ’ του ΙΙΒΕΑΑ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Παύλου Μελά

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» ύστερα από την υπ' αριθμ. 103/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα επτά (37) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Προσλήψεις στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗΣ (ΔΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, Σολωμού 56.

Θέσεις ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του ΑΠΘ αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(τηλ. Γραμματείας 2310 99 7161) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου"

Διδάκτορας πληροφορικής για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση ειδικού στο NETWORK AND INFORMATION SECURITY για τo European Union Agency for Network and Information Security

ENISA is looking for experts in the field of Network and Information Security (NIS) in the area of Secure Infrastructure and Services within the Core Operations Department (COD) of ENISA. The Expert in Secure Infrastructure and Services will initially work in the Secure Infrastructure and Services Unit of ENISA (COD 1), but must have the ability and willingness to contribute to other areas of the ENISA work programme as and when required. Allocation of tasks is based on an internal work plan developed by the Agency.

Ζητείται Έλληνας για ισπανική εταιρεία

Εταιρεία ψάχνει Έλληνα με πολύ καλή γνώση αγγλικών (bilingual) για έλεγχο κειμένων, σύνταξη εγγράφων και διοικητικά καθήκοντα γενικότερα.

Θέση εργασία στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 5Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έργων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013», έργου «Σύµβαση Παραχώρησης “Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη”» και ειδικότερα του υποέργου 11 «Αρχαιολογικές εργασίες – έρευνες» της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Σπάρτη.

Προσωπικό στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προβαίνει στην πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στους Πλοηγικούς Σταθμούς ΥΝΑ και την κατά συνέπεια εύρυθμη λειτουργία αυτών και εγκρίνουμε την κατανομή τους ως ακολούθως:

21 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει την την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι: 3 (ΠΕ) νηπιαγωγοί, 2 (ΤΕ) βρεφονηπιοκόµοι, 5 (∆Ε) βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, 2 (ΥΕ) βοηθοί μαγείρων 9 (ΥΕ) προσωπικό καθαριότητας.

Συντονιστής έργου, αρχιτεκτονικής & υλοποίησης για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Demcare-288199» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συντονιστή έργου, αρχιτεκτονικής και υλοποίησης (Τechnical Project Manager and Chief Architect), ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου (31/10/2015).

Υπεύθυνος Δημoσίων Σχέσεων & Χορηγιών στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με ειδικές ικανότητες «ΛΑΜΨΗ»

Ο Σύλλογος Σύλλογο Φίλων Παιδιών με ειδικές ικανότητες «ΛΑΜΨΗ» ζητά να προσλάβει νέο/νέα έως 40 ετών, με ήθος και επικoινωνιακές ικανότητες- ευχέρεια λόγου, για το τμήμα Δημ. Σχέσεων και Χορηγιών του συλλόγου. Απασχόληση πλήρης.

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση