Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις, τώρα, στο Υπ. Πολιτισμού

44 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) θα προσληφθούν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Αρχαιολόγοι
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Τοπογράφοι Μηχανικοί
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop