Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις, τώρα, σε Οργανισμούς της χώρας

Προσλήψεις άμεσα σε τέσσερις οργανισμούς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στη Ζεύξις, στην ΑΡΣΙΣ, στο Χαμόγελο του Παιδιού και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Νοσηλευτές
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Παιδαγωγοί
  • Διερμηνείς
  • Front-End Web Developer

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Ζεύξις

ΑΡΣΙΣ

Χαμόγελο του Παιδιού

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop