Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες

Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν άμεσα σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Περιφέρειες

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop