Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες προσλήψεις από την ΕΡΤ

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη 9 συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος dikaiologitika.gr.

Πιο συγκεκριμένα, για το έργο της υποστήριξης του νέου ειδησεογραφικού καναλιού ERTnews, (ροή μοντάζ των συστημάτων παραγωγής και τεχνικής υποστήριξης για την καθημερινή επιμέλεια και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων Media Asset Management Dalet Asset Management Avid Interplay & Fork Media System Prime Stream), η ΕΡΤ Α.Ε., προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε 9 άτομα, αναλυτικά:

Ένα άτομο για τη μίξη εικόνας
Ένα άτομο για τη ρύθμιση εικόνας
Ένας Ηχολήπτης
Τρεις Τεχνικοί Ροής
Δύο Εικονολήπτες
Ένας Μοντέρ

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022, με δικαίωμα παράτασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00.

Κάντε αίτηση ΕΔΩ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop