Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σε μόνιμες θέσεις υποψήφιοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 148 μονίμων υπαλλήλων, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΝΙΜΤΣ (10Κ/2022), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αναμένεται να επιλεγεί πολιτικό προσωπικό και εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), αλλά και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), θα πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 27 Ιανουαρίου 2023.

Θα ζητηθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Φορείς

Οι 33 φορείς πρόσληψης και οι περιοχές κατανομής:

 1. 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) - Θεσσ/νίκη
 2. 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) - Αθήνα
 3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) - Αθήνα
 4. 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) - Δ. Αττική
 5. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΑΞΟΥ - Αχαία
 6. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - Ν. Τ. Αθηνών
 7. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΕ) - Ξάνθη
 8. 735 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Λάρισα
 9. ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΓΕΑ/ΚΜΗ) - Β. Τ. Αθηνών
 10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ (ΥΠΗΔ) - Αθήνα
 11. 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ)
 12. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ) - Χανιά
 13. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
 14. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΥ) - Α. Αττική
 15. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΕΠΥΕΣ) - Αθήνα
 16. ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ) - Ν. Τ. Αθηνών
 17. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ)
 18. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΝΣ)
 19. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
 20. ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
 21. 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΕ) - Πειραιάς
 22. 307 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (307 ΠΕΒ) - Μαγνησία
 23. 308 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (308 ΠΕΒ) - Θεσσ/νίκη
 24. 651 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΒΥΠ) - Α. Αττική
 25. 414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΝΕΝ) - Β. Τ. Αθηνών
 26. 219 ΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) - Έβρος
 27. 212 ΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) - Ξάνθη
 28. 303 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (303 ΠΕΒ) - Λάρισα
 29. 304 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (304 ΠΕΒ) - Μαγνησία
 30. ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΑ) - Δ. Αττική
 31. 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ)

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop