Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μόνιμες προσλήψεις πτυχιούχων στο Πολεμικό Ναυτικό

Προκήρυξη πρόσληψης Αξιωματικών από πτυχιούχους υποψηφίους για τη στελέχωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του εξέδωσε μέσω ΑΣΕΠ το Πολεμικό Ναυτικό, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ειδικότερα, ζητούνται Έξι (6) θέσεις Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ως εξής:

  • Τρείς (3) Διπλωματούχους (ΠΕ)
  • Τρείς (3) Πτυχιούχους (ΤΕ)

Σε περίπτωση μη πληρώσεως των θέσεων από πτυχιούχους ΤΕ, οι κενές θέσεις θα πληρωθούν με βάση την σειρά κατάταξης των επιλαχόντων ΠΕ.

Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ως προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως
Αξιωματικοί Σωμάτων και ειδίκευση Οικονομικού (Ο), σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3883/2010. Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου (Ο).

Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
με τους μονίμους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε στην Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) του ΠΝ.

Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop