Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η πρώτη προκήρυξη για το 2021

Αυτή είναι η πρώτη προκήρυξη για το 2021 που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 5Ε/2020 και την πλήρωση θέσεων σε 2 φορείς.

Σημειώστε:

 • Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (6 θέσεις)
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 6 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο/Εξειδίκευση/Κλάδος:

 • Διαχείριση ποιότητας
 • Αξιολόγηση, πιστοποίηση και διοικητική υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερική κλινική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εθνικοί Λογαριασμοί
 • Στατιστικές πληθυσμού και ανάλυση δεδομένων
 • Στατιστική μεθοδολογία
 • Πληροφορική

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τον πίνακα των θέσεων 

Δείτε το έγγραφο

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop