Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

240 μόνιμες προσλήψεις σε Καταστήματα Κράτησης: ειδικότητες

Από τις πρώτες προκηρύξεις που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 240 μονίμων υπαλλήλων στο σωφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία θα ζητηθούν υποψήφιοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

Κατηγορία ΠΕ

 • Σωφρονιστικοί Ενηλίκων
 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Κοινωνιολόγοι
 • Εγκληματολόγοι
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • Ψυχολόγοι

Κατηγορία ΤΕ

 • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 • Πληροφορική
 • Μηχανικοί
 • Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας
 • Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητα Νοσηλευτικής

Κατηγορία ΔΕ

 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 • ΔΕ Τεχνικού
 • Οδηγοί
 • ΔΕ Νοσηλευτικής
 • Φύλακες (ΔΕ Φύλαξης)
 • Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop