Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπ. Πολιτισμού: 909 προσλήψεις

909 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε 36 φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω των νέων διαγωνισμών, επιλέγεται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop