Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

640 θέσεις εργασίας για 55 ειδικότητες

Φορείς της χώρας ενισχύονται με 640 υπαλλήλους 55 ειδικοτήτων. Θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο κατάλογος με τις ειδικότητες:

 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Γεωπόνοι
 • Δασολόγοι
 • Γεωλόγοι
 • Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Συντονιστές Αρχηγοί
 • Κοινοτάρχες Επιμελητές
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων  
 • Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών 
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων – Τεχνίτες Οργάνων Αυτοματισμού
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκατάστασεων και Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνίτες
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκατάστασεων και Εξοπλισμού - Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • Σιδηρουργοί
 • Ξυλουργοί
 • Χειριστές Μηχανημάτων
 • Χειριστές Καλαθοφόρων Οχημάτων 
 • Χειριστές Ερπυστριοφόρων (με καδοτροχό)
 • Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό)
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Οδηγοί Υδροφόρων
 • Οδηγοί Γ' Κατηγορίας
 • Τεχνικοί Ορυχείων
 • Εισπράκτορες
 • Φύλακες
 • Νοσοκόμοι
 • Βοηθοί Νοσοκόμων
 • Ναυαγοσώστες
 • Πυροφύλακες
 • Ημερήσιοι Φύλακες
 • Νυχτοφύλακες
 • Μάγειρες
 • Εργατοτεχνίτες
 • Εργάτες
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Ύδρευσης
 • Εργάτες Πρασίνου
 • Εργάτες Πυρασφάλειας
 • Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών
 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Προσωπικό Καθαριότητας

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop