Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

565 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Την έγκριση του ΑΣΕΠ έλαβε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 565 υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η εν λόγω προκήρυξη.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός βασικού τίτλου και εμπειρία.

Η λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ MARKETING 1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
 • ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
 • ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
 • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1
 • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ LOGISTICS 1
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (INDUSTRIAL ENGINEER) 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER VISION) 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ BASE BAND /IF 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 3
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
 • ΤΕ MHXANIKΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
 • ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5
 • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) 1
 • ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ 1
 • ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
 • ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3
 • ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
 • ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7
 • ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 1
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 36
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ RF/IF 2
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 8
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 93
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 4
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ 12
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
 • ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8
 • ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ 1
 • ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6
 • ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 177
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΗΣ 6
 • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop