Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

473 προσλήψεις σε πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και νοσοκομεία

Ζητούνται 473 υπάλληλοι από πανεπιστήμια, νοσοκομεία και φορείς του δημοσίου, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο workenter.

Ολόκληρες οι προκηρύξεις: 

Πανεπιστήμια

Νοσοκομεία

Φορείς

Σημαντικό: Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους φορείς, δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση εγκυκλίου η οποία θα αναφέρει ποιες διαδικασίες προσλήψεων διακόπτονται προσωρινά, λόγω εκλογών.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop