Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

47 τίτλοι σπουδών σε νέα προκήρυξη για μονίμους

Υποψήφιοι που κατέχουν έναν από τους 47 τίτλους σπουδών γίνονται δεκτοί στη νέα προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

 Πρόκειται για την πρόσληψη 22 μονίμων υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

 Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγονται υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη προβλέπει πρόσθετα προσόντα για τις ειδικότητες (με βάση τον κωδικό) και συγκεκριμένα:

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • ΚΩΔ. 003: Εμπειρία 3 ετών στην ανάλυση και υλοποίηση προγραμμάτων – εφαρμογών σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java ή C++)
  • ΚΩΔ. 004: Εμπειρία 1 έτους σε εκτυπωτικές εργασίες
  • ΚΩΔ. 005: Εμπειρία 1 έτους στη χρήση προγραμμάτων InDesign, Photoshop και Illustrato

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)
  • ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)
  • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)
  • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο της προκήρυξης.

Δείτε το έγγραφο

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop