Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

458 προσλήψεις στο υπ. Εθνικής Άμυνας

458 προσλήψεις θα κάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε τις προκηρύξεις:

ova-workenter

ova-workenter2

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop