Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

368 προσλήψεις σε δώδεκα φορείς

Δώδεκα φορείς προσλαμβάνουν 368 υπαλλήλους 36 ειδικοτήτων. Θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

To workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες:

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Πληροφορικής
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Γλύπτες
 • Ζωγράφοι
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Οικονομικοί
 • Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Παιδαγωγοί
 • Νηπιαγωγοί
 • Εικαστικοί
 • Νοσηλευτές
 • Γραφίστες
 • Λογιστές
 • Αρχαιολόγοι
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Συντηρητές Έργων Τέχνης
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ/ΥΗΣ και Αεροστροβίλων
 • Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • Υδραυλικοί
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Τεχνικοί Επιμελητές
 • Πωλητές Εκμαγείων
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος
 • Μάγειρες
 • Τραπεζοκόμοι
 • Άτομα για Λάντζα
 • Εργάτες
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Ύδρευσης
 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Καθαριστές/Καθαρίστριες

Λίστα με διαγωνισμούς

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop