Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Aίτηση τώρα για 366 προσλήψεις στο Δημόσιο

Υποψήφιοι 35 διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν τώρα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στο Δημόσιο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οκτώ προκηρύξεις, με σημαντικό αριθμό θέσεων, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συνολικά, διατίθενται 366 θέσεις για πτυχιούχους πανεπιστημίων, ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείων, ΙΕΚ και Γυμνασίου.

Δήμος Μακρακώμης (41 θέσεις) - Αιτήσεις έως 3/2

Ειδικότητες (7)

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας
 • ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Μουσείο Ακρόπολης (139 θέσεις) - Αιτήσεις έως 3/2

Ειδικότητες (2)

 • ΤΕ Ταμείων και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων (44 θέσεις)
 • ΔΕ Προσωπικού ασφαλείας (95 θέσεις)

Δήμος Ιλίου (4 θέσεις) - Αιτήσεις έως 4/2

 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής (ειδικότητα κολύμβησης με άδεια ναυαγοσώστη)

Δήμος Θέρμης (31 θέσεις) - Αιτήσεις έως 6/2

Ειδικότητες (9)

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Αρχιτεχνίτες (με ιδιότητα εναερίτες)
 • ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού
  ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγοί φορτηγών (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή CΕ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγοί πλυντηρίου κάδων με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος HIAB) με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
 • ΥΕ Εργάτες-τρες Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)

Δήμος Αλεξανδρούπολης (60 θέσεις) - Αιτήσεις έως 6/2

Ειδικότητες (5)

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΥΕ Εργατών/Εργατριών (Συνοδών απορριμματοφόρων)
 • ΥΕ Εργατών/Εργατριών (χειράμαξα)
 • ΥΕ Εργατών/Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

ΔΕΥΑΛ Λάρισας (73 θέσεις) - Αιτήσεις έως 9/2

Ειδικότητες (19)

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Οικονομικοί Λογιστικοί Α' Τάξης
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί Η/Υ
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικοί
 • ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές
 • ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικού Μηχανήματος
 • ΔΕ Καταμετρητές
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
 • ΔΕ Υπονομοποιοί Οικοδόμοι
 • ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες

Δήμος Κάσου (3 θέσεις) - Αιτήσεις έως 9/2

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εναερίτες
 • ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

Δήμος Λαυρεωτικής (15 θέσεις) - Αιτήσεις έως 10/2

 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου εκσκαφέας-φορτωτής (ομάδας Β΄ τάξης Γ΄)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου Διαμορφωτής Γαιών (ομάδας Ζ΄ τάξης B΄)
 • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop