Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

335 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ, ΕΟΔΥ, ΟΚΑΝΑ

335 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης θα προσληφθούν άμεσα σε Δήμους στον ΟΚΑΝΑ, στον ΕΟΔΥ και στη ΔΕΗ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

ΟΚΑΝΑ

ΕΟΔΥ

ΔΕΗ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop