Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

332 προσλήψεις για όλα τα προσόντα

Εννέα φορείς της χώρας ενισχύονται με 332 υπαλλήλους 57 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • Παιδίατροι
 • Παθολόγοι
 • Νοσηλευτές
 • Ψυχολόγοι
 • Παιδοψυχολόγοι
 • Νομικής
 • Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Παιδαγωγοί
 • Βιβλιοθηκονόμοι
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Αρχαιολόγοι
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Πληροφορικής
 • Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Μεταφραστές Διερμηνείς
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ/ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
 • Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • Εργοδηγοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)
 • Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού
 • Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
 • Ηλεκτροτεχνίτες
 • Τεχνικοί Ορυχείων
 • Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Τεχνίτες Οχημάτων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Γερανοπροωθητών
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περανοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ
 • Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι
 • Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
 • Παρασκευαστές Κυλικείων Τραπεζοκόμοι
 • Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • Βοηθοί Υδραυλικών
 • Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • Τεχνίτες Φανοποιοί
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Βουλκανιζατέρ
 • Χειριστές Η/Υ
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Προωθητών Φορτωτών
 • Βρεφονηπιοκόμοι
 • Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων /Κοινωνικών Επιμελητών
 • Διοικητικοί Γραμματείς
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Μάγειρες
 • Εργατοτεχνίτες
 • Εργάτες
 • Βοηθητικό Προσωπικό

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop